Tags:
Node Thumbnail

Qualcomm ประกาศความร่วมมือกับ Baidu ผนึกกำลังพัฒนาด้าน AI ร่วมกัน

Baidu ถือเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการ AI จีน มีระบบปฏิบัติการ DuerOS รองรับการสั่งงานด้วยเสียง (แน่นอนว่าเน้นภาษาจีน) และที่ผ่านมาก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งจับมือกับ Baidu เพื่อใช้งาน DuerOS ที่ว่านี้ เช่น NVIDIA และ Xiaomi

ความร่วมมือกับ Qualcomm จะเป็นการนำ DuerOS มาปรับแต่งให้ใช้กับแพลตฟอร์มประมวลผลเสียง Qualcomm Aqstic ใน Snapdragon 845 ให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ประสิทธิภาพการลดเสียงสะท้อน-รบกวน และการประหยัดพลังงานในการดักจับเสียงด้วย

เป้าหมายของทั้ง Qualcomm/Baidu คือการทำให้ Snapdragon 845 + DuerOS กลายเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ IoT ในอนาคต ที่จะรองรับการสังงานด้วยเสียงมากขึ้น และถูกนำไปใช้โดยผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อต่างๆ นั่นเอง

ที่มา - Qualcomm, Baidu

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 10 December 2017 - 09:18 #1023014

ที่จะรองรับการสังงานด้วยเสียงมากขึ้น

สัง => สั่ง