Tags:
Node Thumbnail

Ford ยังคงเดินหน้าบุกตลาดจีนอยู่เรื่อย ๆ หลังจากที่ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้ว รอบนี้ Ford ก็ได้ร่วมมือกับ Alibaba โดยเน้นไปที่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่คนจีนโดยตรง

ปัจจุบัน Alibaba นั้นมีช่องทาง T-Mall และ Taobao เป็นช่องทางสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้เราอาจเห็น Ford นำรถยนต์ขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์มของ Alibaba เพื่อให้ขายตรงสู่ลูกค้าได้ แต่ว่าความร่วมมือครั้งนี้อาจไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะช่องทางขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น เพราะตอนนี้ Alibaba ก็เริ่มขยายตลาดสู่ออฟไลน์มากขึ้นแล้วเช่นกัน

ถัดไปคือความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก Alibaba นั้นก็มีคลาวด์อยู่ในมือ Ford อาจใช้ความร่วมมือครั้งนี้ในการใช้งานการประมวลผลบนคลาวด์ของ Alibaba เพื่อทำการวิเคราะห์ big data, ให้บริการการตลาดดิจิทัล และใช้งานระบบปฏิบัติการ AliOS

ที่มา -TechCrunch

No Description

ภาพจาก Ford China

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 8 December 2017 - 14:59 #1022813

หลังจากที่ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นผลิตรถยนต์ไฟฟฟ้ามาแล้ว

ไฟฟฟ้า => ไฟฟ้า