Tags:
Node Thumbnail

เมือง Toronto ในแคนาดาได้ประกาศร่วมมือกับ Alphabet ในการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้มาแล้ว ล่าสุดก็ทาง Toronto ก็เริ่มกระบวนการแชร์ข้อมูลการจราจรกับ Waze ผู้ให้บริการแผนที่และระบบนำทางภายใต้บริษัท Google แล้ว

การแชร์ข้อมูลการจราจรระหว่าง Toronto และ Waze นี้จะเป็นแบบสองทาง คือทั้งสองฝ่ายจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเป้าหมายคือต้องการปรับปรุงระบบการนำทางภายในเมือง

ระบบของ Waze นี้จะนำทางโดยคำนวณข้อมูลแบบนาทีต่อนาที ทั้งสภาพอากาศ และแผนที่ โดยการเก็บข้อมูลแบบ crowdsourcing รวมถึง Waze ยังมีโครงการ Connected Citizens Program เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานปกครองเมืองและการคมนาคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ทางบริษัทมีฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงยังให้เป็นการให้ข้อมูล crowdsourcing ที่รายงานโดยผู้ใช้กลับไปยังหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ด้วย

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: kora on 22 November 2017 - 11:22 #1020430

คนขับ ก็ได้ข้อมูลทางการว่าตำรวจดักรอตรงไหน
ตำรวจ ก็ได้ข้อมูลว่าคันไหนขับเร็วอยู่บ้าง