Tags:
Node Thumbnail

Marissa Mayer อดีตซีอีโอของ Yahoo! ได้ออกมาขอโทษถึงปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ของบริษัทถึงสองครั้ง กระทบกับบัญชีผู้ใช้ Yahoo! ทั้งหมด ซึ่งเธอได้กล่าวอ้างว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังของการโจมตีครั้งนี้

Mayer กล่าวกับ Senate Commerce Committee ว่าในฐานะที่เป็นซีอีโอ เธอยอมรับว่าการขโมยที่เกิดขึ้นในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่ง และเธอกล่าวขอโทษด้วยความจริงใจต่อผู้ใช้ Yahoo! ทุก ๆ คน อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบการโจมตีพบว่ามีทั้งจากแฮกเกอร์ไม่มีสังกัดและแฮกเกอร์ที่มีรัฐหนุนหลัง ซึ่งมีผู้ที่มีรัสเซียอยู่เบื้องหลังเจาะเข้ามาในระบบ และขโมยข้อมูลผู้ใช้ออกไป

John Thune วุฒิสมาชิกจาก Republican ซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการนี้ ได้สอบถาม Mayer ว่าทำไมถึงใช้เวลาถึง 3 ปีในการระบุถึงการรั่วไหลของข้อมูล หรือว่าวัดความเสียหายที่เกิดขึ้น Mayer กล่าวว่า Yahoo! ไม่สามารถระบุได้ว่าปี 2013 เกิดการบุกรุก และทางบริษัทไม่รับรู้เหตุการณ์นี้จนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งข้อมูลมายัง Yahoo! ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เธอกล่าวว่าระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งนั้นไม่เพียงพอต่อการป้องกันการโจมตีที่มีรัฐหนุนหลังได้ ซึ่ง Yahoo! บังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยข่าวกรองของรัสเซียและแฮกเกอร์ที่มีรัฐหนุนหลังสามารถเจาะระบบของ Yahoo! ได้อย่างซับซ้อน การไล่ติดตามแฮกเกอร์อย่างรวดเร็วจะสามารถลดความพยายามเจาะระบบของเหล่าแฮกเกอร์ลงได้ และแม้กระทั่งบริษัทที่มีระบบป้องกันที่ดีก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: tanapon on 9 November 2017 - 12:30 #1018085

โทษตัวเองดีกว่านะ

By: akebin on 9 November 2017 - 12:37 #1018087
akebin's picture

และขอโมยข้อมูล --> และขโมยข้อมูล

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 9 November 2017 - 12:39 #1018088 Reply to:1018087

แก้ตามนั้นครับ

By: Hoo
AndroidWindows
on 9 November 2017 - 12:50 #1018091

นี่รัสเซียหรือแก๊สโซฮอล์?

By: gab
Windows PhoneAndroidWindows
on 9 November 2017 - 16:15 #1018149 Reply to:1018091
gab's picture

เข้ามาฮา

By: Gored on 9 November 2017 - 15:37 #1018131
Gored's picture

อะไรก็ตู รัสเซียคงคิดในใจ

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 November 2017 - 16:03 #1018141
illuminator's picture

ช่างอินเทรนด์เสียจริง รัสเซียเต็มไปหมดเลย


The softest water wears down the hardest rock.

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 9 November 2017 - 16:26 #1018154
hisoft's picture

รัสเซียช่วงนี้ฮอทเหลือเกิน

Mayer กล่าวว่า Yahoo! ไม่สามารถระบุได้ว่าปี 2013 เกิดการบุกรุก และทางบริษัทไม่รับรู้เหตุการณ์นี้จนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งข้อมูลมา

สรุปได้ว่าไม่รู้ตัวเลยจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคนบอก

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 9 November 2017 - 19:01 #1018192
Holy's picture

รัสเซีย : แบะะะะะะะะะะะะะ

By: mk-
Symbian
on 9 November 2017 - 23:56 #1018285
mk-'s picture

รัสเซียแทบจะเป็นระดับเทพไปแล้ว ทำได้ทุกอย่าง

By: tontpong
Contributor
on 10 November 2017 - 13:57 #1018412

โดนแฮกโดยคนจากแดนไกล.. ว่างั้น? ?

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 15 November 2017 - 01:39 #1019175

โทษรัวๆ ซะนึกว่าเป็นท่านผู้นั้นของบ้านเราเลย