Tags:
Node Thumbnail

Netflix เตรียมลงทุนสร้างโปรดักชั่นถาวรที่แคนาดา เป็นเม็ดเงิน 400 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นโปรดักชั่นนอกประเทศครั้งแรกของ Netflix โดยเม็ดเงิน 400 ล้านดอลลาร์นี้เป็นรอบการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี

Melanie Joly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดากล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาณดีในการสนับสนุนผู้ผลิตคอนเทนต์หนัง และซีรีส์ของแคนาดา และเป็นโอกาสดีที่จะนำผลงานของชาวแคนาดาออกสู่สายตาผู้ใช้ Netflix ทั่วโลก

แคนาดามีนโยบายเก็บภาษีราวๆ 5% ของรายได้จากบรรดาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เข้ากองทุน Canada Media Fund (CMF) เป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ รายงานข่าวต้นทางระบุว่า Netflix เองก็พยายามหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีดังกล่าวมานานแล้ว

Netflix เคยร่วมงานกับผู้ผลิตแคนาดามาก่อนในเรื่อง Anne of Green Gables และผลิตมินิซีรีส์เรื่อง Alias Grace ร่วมงานกับคนทำหนังชาวแคนาดาเช่นกัน

alt="upic.me"
ภาพประกอบ Netflix LOS-GATOS

ที่มา - Engadget และ CBC News

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 29 September 2017 - 14:17 #1010493

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาณดีในการสนับสนุนผู้ผลิตดอนเทนต์หนัง

ดอนเทนต์ => คอนเทนต์