Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งบริษัทลูก SCB Abacus (เอสซีบี อบาคัส) เพื่อทำงานด้าน AI และ Big Data มาสนับสนุนธุรกิจในเครือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของ SCB Abacus จะเน้นให้บริการเฉพาะบริษัทภายในเครือไทยพาณิชย์เป็นหลัก ตัวอย่างโครงการที่ SCB Abacus จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนธุรกิจของไทยพาณิชย์ ได้แก่พัฒนาระบบ Recommendation Engine ช่วยแนะนำบริการในแอพ SCB Easy, นำ AI มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าเป็นรายบุคคล โดยใช้อุปกรณ์ IoT มาช่วยเก็บข้อมูล, นำ AI มาช่วยคาดเดาปัญหาที่ลูกค้าจะโทรเข้ามายังคอลล์เซ็นเตอร์ เพื่อโอนสายไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เป็นต้น

alt="Scb abacus"

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB Abacus ระบุว่าเทคโนโลยี AI เข้ามาใกล้แวดวงธนาคารมากกว่าที่คิด เช่น ระบบช่วยแยกแยะ fraud ในธุรกรรม, ระบบแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน (robo-advisor) หรือระบบจ่ายเงินด้วยการจดจำใบหน้า ดังนั้น การตั้ง SCB Abacus จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการในนำ AI มาใช้วิเคราะห์และเรียนรู้ข้อมูล เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและธุรกิจในเครือ

ที่มาของชื่อ Abacus หมายถึง "ลูกคิด" ซึ่งต้องการสะท้อนให้เห็นทิศทางของบริษัทที่เน้นการคำนวณและวิเคราะห์

alt="20170912_105753"

alt="20170912_105933"

alt="20170912_110305"

Get latest news from Blognone