Tags:
Node Thumbnail

Google Cloud Platform (GCP) เปิดบริการ Dedicated Interconnect ให้ลูกค้าเช่าใช้สายลิงก์อินเทอร์เน็ตของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการันตีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลทั้งในแง่ bandwidth/latency และความสม่ำเสมอของสัญญาณเชื่อมต่อ

ลูกค้า GCP สามารถซื้อลิงก์ได้ตั้งแต่ความเร็ว 10Gbps ขึ้นไปทีละเท่าตัวจนถึง 80Gbps (ตามจำนวนเส้นลิงก์เสมือนสูงสุด 8 เส้น) และเลือกการันตีอัพไทม์ได้เป็น 99.9% หรือ 99.99% โดยบริการนี้ยังมีเฉพาะบางศูนย์ข้อมูลของ GCP เท่านั้น (ข่าวดีคือเขตสิงคโปร์มีให้บริการแล้ว)

กูเกิลแนะนำว่า Dedicated Interconnect เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการเชื่อมเครือข่ายขององค์กรกับคลาวด์, อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ และมีศักยภาพในการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญของตัวเองได้ด้วย

ที่มา - Google Cloud Platform Blog

No Description

Get latest news from Blognone