Tags:
Node Thumbnail

Strava แอพติดตามการออกกำลังกายยอดนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มนักปั่นจักรยาน ประกาศเพิ่มรายการเสริมสำหรับผู้ซื้อแพ็คเกจ Premium นั่นคือประกันภัยอุปกรณ์หากได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะปั่นจักรยาน

ประกันภัยดังกล่าวเป็นของ Sunday’s Insurance รองรับเฉพาะผู้ใช้ในอเมริกา, อังกฤษ และออสเตรเลีย โดยสามารถเบิกค่าเสียหายได้สูงสุด 600 ดอลลาร์ หากเกิดอุบัติเหตุจนทำให้อุปกรณ์เสียหาย ขณะใช้งาน Strava นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่าเดินทางด้วยรถแท็กซี่ กรณีจักรยานเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อได้ ไปจนถึงประกันค่าเสียโอกาส หากป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่จ่ายเงินไปแล้ว

Strava Premium มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60 ดอลลาร์ต่อปี

ที่มา: Engadget และ Sunday’s Insurance

alt="Strava"

Get latest news from Blognone