Tags:
Node Thumbnail

Kakao บริษัทแม่ของ Kakao Talk ได้พูดคุยและจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Volkswagen หลัง Jurgen Stackmaan ผู้บริหารของ Volkswagen โพสต์ทวิตเตอร์ถึงการพูดคุยกับ Jimmy Rim ซีอีโอของ Kakao เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของการพูดคุยครั้งนี้มีเพียงจากฝั่ง Kakao ที่ระบุว่าเป็นการพูดคุยถึงการรวมบริการของทั้งสองบริษัท รวมถึงพัฒนาธุรกิจ Connected Car ของทั้งคู่

ก่อนหน้านี้ Volkswagen ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Kakao ในธุรกิจเรียกรถแท็กซี่ของ Kakao Mobility

ที่มา - Korea Herald

Get latest news from Blognone