Tags:
Node Thumbnail

KickStarter เว็บไซต์ระดมทุนและขายไอเดียใหม่ๆ ทำแพลตฟอร์ม Kickstarter Gold ให้ผู้สร้างไอเดียที่เคยทำโครงการและระดมทุนบนเว็บไซต์จนประสบความสำเร็จ ได้กลับมาเปิดระดมทุนอีกครั้ง โดย KickStarter คัดเลือกผู้สร้างที่จะได้มาลงของใน Kickstarter Gold ด้วยตัวเอง

จนถึงตอนนี้มีเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Kickstarter Gold จำนวน 65 รายแล้ว ตัวอย่างเช่น 3Doodler ผู้สร้างปากกาจากเครื่องพิมพ์สามมิติในปี 2013, Primo/Cubetto ผู้สร้างของเล่นไม้ไว้หัดเขียนโปรแกรมอย่างง่ายควบคุมหมากบนกระดาน, Music for Cats ทำเสียงเพลงให้แมวฟัง, Timbuktu ทำหนังสือภาพบอกเล่าประวัติผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในอดีต เป็นต้น

No Description

ที่มา - Kickstarter

Get latest news from Blognone