Tags:
Node Thumbnail

Nutanix ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์แบบ hyperconverge สำหรับองค์กร ประกาศความร่วมมือกับ Google Cloud Platform เพื่อเชื่อมโยงโลกไอทีระหว่างเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรกับคลาวด์เป็น hybrid cloud

ความร่วมมือนี้ประกอบด้วย

  • Nutanix Calm ตัวจัดการ application lifecycle จะสามารถทำงานได้ทั้งบนฮาร์ดแวร์ของ Nutanix และคลาวด์ GCP เพื่อให้ระบบเดียวสามารถควบคุมงานได้ทั้งสองฝั่งแพลตฟอร์ม
  • Nutanix Xi Cloud Service รองรับ GCP ช่วยให้การย้ายไปมาระหว่าง public/private cloud ทำได้ง่ายขึ้น
  • Nutanix Enterprise Cloud OS รองรับ Kubernetes ตัวจัดการคอนเทนเนอร์ของฝั่งกูเกิล

ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ประกาศจะพัฒนาเสร็จพร้อมใช้งานในไตรมาสแรกของปี 2018

ที่มา - Nutanix, Google Cloud Platform Blog

No Description

Get latest news from Blognone