Tags:
Node Thumbnail

กำลังจะเจริญรอยตามมาเก๊าเมื่อธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority) เตรียมพิจารณาใช้เทคโนโลยีสแกนนิ้วและจดจำใบหน้าในตู้เอทีเอ็ม ป้องกันการฟอกเงิน

Norman Chan Tak-lam ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฮ่องกงระบุว่าจะศึกษาและนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ พร้อมเผยตัวเลขธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยว่าในปี 2012 มีจำนวนธุรกรรมที่น่าสงสัย 23,282 ธุรกรรม และในปี 2016 เพิ่มมาเป็น 76,590 ธุรกรรม ในขณะเดียวกันตัวเลขธุรกรรมที่พิสูจน์การกระทำผิดได้กลับลดลงเรื่อยๆ

มีข้อชี้แนะจาก Francis Fong Po-Kiu ประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Federation) ว่า ลำพังการสแกนนิ้วและจดจำใบหน้ายังไม่ปลอดภัยเพียงพอ แฮกเกอร์สามารถปลอมแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยอาศัยความสามารถทางศิลปะและเทคโนโลยีขั้นสูง แนะนำว่าให้ใช้คู่กับระบบกรอกรหัสที่มีเฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้นที่รู้ จะปลอดภัยกว่า

No Description
ภาพจาก Stocksnap.io

ที่มา - South China Morning Post

Get latest news from Blognone