Tags:
Node Thumbnail

Facebook ทำปัญญาประดิษฐ์ช่วยการใช้งานใน Facebook Messenger มีชื่อเรียกว่า M ทำตามคำสั่งของผู้ใช้เช่นเรียกรถ โอนเงินให้เพื่อน เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถสั่งงาน M ได้ด้วยการพิมพ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้คำสั่งเสียงเหมือน Alexa ของ Amazon และ Siri ของ Apple ได้

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น Stan Chudnovsky หัวหน้างานในส่วน Messenger มีคำตอบ

Chudnovsky บอกว่าการจะทำให้ AI ผู้ช่วยทำตามคำสั่งเสียงได้ มีสามขั้นคือ

  • รับรู้คำสั่งนั้น (รับรู้ว่าเป็นคำสั่ง ไม่ใช่การสนทนาพูดคุยธรรมดา)
  • แปลงคำสั่งเป็นข้อความที่ระบบเข้าใจ
  • ทำตามคำสั่งนั้น

ระบบสามารถทำตามหน้าที่ทั้งสามขั้นตอนได้สูงสุด 90% นั่นหมายความว่ามันทำงานตามสั่งได้ไม่เต็มร้อย ซึ่งจะไม่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ โดยค่าเฉลี่ยแล้ว ระบบสามารถทำทั้งสามขั้นตอนได้เพียง 73% เท่านั้น ดังนั้นแทนที่จะพยายามทำทั้งสามขั้นตอน สู้ให้ระบบเน้นการทำงานในสองขั้นตอนสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพดีกว่า

Chudnovsky บอกเพิ่มเติมว่า ถ้าเรากระโดดเข้าไปทำในสิ่งที่เรายังไม่สามารถทำได้ดี ผู้ใช้อาจไม่ให้โอกาสเราอีกก็ได้

M เปิดตัวมาได้สองปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังเป็นระบบทดลองอยู่ ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เต็มตัว และยังใช้คนทำงานมากกว่าเป็นระบบทำงานเบื้องหลัง

No Description

ที่มา - Recode

Get latest news from Blognone

Comments

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 9 May 2017 - 03:03 #984034
l2aelba's picture

หัวข้อ : "ไที่ม่ทำระบบสั่งงานด้วยเสียง" --> "ที่ไม่..."

By: tuttap
Android
on 9 May 2017 - 08:26 #984060
tuttap's picture

ดีแล้ว