Tags:
Node Thumbnail

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีมานี้ ทำให้เกิดปัญหาใหม่คือนักวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่ก็ปรับตัวกันด้วยการไปตั้งออฟฟิศตามเมืองต่างๆ เพื่อหาคนมาทำงาน

กูเกิลเลือกตั้งห้องวิจัยในโตรอนโต ประเทศแคนาดา ปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หัวหน้าของห้องวิจัยนี้คือ Geoff Hinton ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตที่ทำงานกับกูเกิลไปด้วย ตั้งแต่ปี 2012 ห้องวิจัยนี้จะมีขนาดเล็กและวิจัยความรู้พื้นฐานเป็นหลัก

การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งใหญ่ของกูเกิลก่อนหน้านี้ก็เป็นการเข้าซื้อบริษัท DeepMind ในลอนดอนที่เป็นแหล่งผลิตนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นยอดอีกแหล่งหนึ่ง ที่มีบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยชั้นยอดในอังกฤษสามารถผลิตนักวิจัยออกมาได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา - Wired

Get latest news from Blognone