Tags:
Node Thumbnail

เมื่อพูดถึงกฎการกระจายเสียง หลายคนอาจนึกถึงแพลตฟอร์มวิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าข่าย แต่ที่เยอรมัน กฎหมายได้ตีความรวมถึงเว็บไซต์สตรีมด้วย ล่าสุดหน่วยงาน ZAK ของเยอรมัน (The Commission for Authorization and Supervision) ระบุให้ ช่อง PietSmietTV บนแพลตฟอร์มสตรีมเกมชื่อดัง Twitch ที่ฉายคอนเทนต์เกมตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมาขอใบอนุญาตกระจายเสียงภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้หากต้องการทำรายการต่อ

แม้คอนเทนต์ของ PietSmietTV จะไม่ได้ฉายผ่านวิทยุและโทรทัศน์ แต่โดยเทคนิคแล้วคอนเทนต์ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของการแพร่ภาพกระจายเสียง คือเป็นบริการข้อมูลโดยตรงต่อสาธารณะ ด้านผู้ก่อตั้ง Twitch คือ Peter Smits ยอมรับกฎดังกล่าวและไม่ได้ตอบโต้อะไร

การออกกฎของ ZAK ครั้งนี้ไม่ใช่การออกกฎครั้งเดียวแล้วจบ แต่ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสามารถนำกฎนี้ไปใช้กับช่องสตรีมอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยว่า ช่องอื่นที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ 24 ชั่วโมงจะเข้าข่ายหรือไม่ และจะสร้างความลำบากให้สตรีมเมอร์รายเล็กๆ หรือไม่

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 28 March 2017 - 13:45 #977330

ผมปิดแค่วันละ 1 ไมโครวินาทีก็กลายเป็น 23:59:59.999 ไม่ครบ 24 ชม. ตามกฏหมายแล้ว :P

By: ABZee on 29 March 2017 - 04:09 #977416

ไม่น่าใช่การเขียนกฎหมายใหม่นะครับ แต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายเดิม ว่าผู้ broadcast ต้องมีการขออนุญาติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตินี้

เคสนี้มีความตีความว่า การออกอากาศแบบนี้ก็เรียกว่า broadcast ชัดเจน เพราะพี่แกเล่นเปิด 24 ชั่วโมงเลย

ทีนี้เลยมีการถกเถียงกันต่อว่าค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาติมันแพงไปไหมสำหรับรายย่อย แล้วถ้าออกอากาศแค่ไหนถึงเรียกว่า broadcast ซึ่งก็คงต้องว่ากันต่อไป และปีต่อๆไปอาจมีการปรับเปลี่ยนค่าใบอนุญาติให้เหมาะสมมากขึ้น

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 29 March 2017 - 10:18 #977435
btoy's picture

ที่ต้องมาคุยกันก็คงเป็นราคาของค่าใบอนุญาติินี่ล่ะเนอะ


..: เรื่อยไป

By: porple on 29 March 2017 - 12:31 #977457

กฏหมายต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน

By: Mediumrare
AndroidWindows
on 30 March 2017 - 00:28 #977577

ประเทศชื่อ เยอรมนี ครับ