Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเผยข้อมูลว่า Chrome 57 เวอร์ชันล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแท็บที่ทำงานเบื้องหลัง (background tabs) ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ที่ผ่านมา Chrome อนุญาตให้แต่ละโพรเซส (ในที่นี้คือแท็บ) มีระบบจับเวลา timer เพื่อเรียกทำงานได้ 1 ครั้งต่อ 1 วินาที แต่ใน Chrome 57 เป็นต้นไป แท็บที่ทำงานเบื้องหลังจะมี "โควต้า" ในการรัน timer ซึ่งเมื่อหมดโควต้าแล้ว แท็บจะต้องรอให้โควต้าค่อยๆ เพิ่มจำนวนคืนตามเวลาที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถรัน timer ได้อีกครั้ง ผลคือแท็บเบื้องหลังจะทำงานน้อยลง 25% และกินกำลังซีพียูเฉลี่ยไม่ถึง 1%

ระบบโควต้า timer แบบใหม่จะไม่รวมถึงแท็บที่เล่นเสียงหรือวิดีโอค้างไว้ ซึ่ง Chrome จะมองว่าเป็นแท็บที่กำลังทำงานอยู่ แม้ผู้ใช้ไม่ได้เห็นแท็บนั้นก็ตาม

ที่มา - Google Developers, Android Central

Get latest news from Blognone