Tags:
Node Thumbnail

GRAIL สตาร์ทอัพด้านการแพทย์จากซานฟรานซิสโก ทำโซลูชั่นตรวจจับมะเร็ง ระดมทุนในซีรี่ส์ B ได้ถึง 900 ล้านดอลลาร์ เรียกได้ว่าเม็ดเงินระดมทุนเยอะขนาดนี้ มีให้เห็นไม่บ่อยนักสำหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2016 นี้เอง

GRAIL รวมกลุ่มโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์และแพทย์ ทำเทคโนโลยีตรวจจับมะเร็งโดยเน้นไปที่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้ทันต่อการรักษา พัฒนาเทคโนโลยีทดสอบเลือด พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบยีน ศึกษาด้านคลีนิกและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรก

เงินลงทุนที่ได้มารอบนี้ทางบริษัทจะนำไปทำการศึกษาต่อยอดเรื่องการไหลเวียนของเซลล์หรือ Circulating Cell-free Genome Atlas (CCGA) ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

No Description

ที่มา - Techcrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 March 2017 - 16:32 #973020
panurat2000's picture

ศึกษาด้านคลีนิคและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

คลีนิค => คลินิก

By: itstudio
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 2 March 2017 - 18:38 #973037
itstudio's picture

จะซ้ำรอยไหม คราวก่อนก็มีอีกเจ้าหลอกตรวจกรุ๊ปเลือดไปได้มากโขเลย

By: thejobniti on 2 March 2017 - 20:24 #973043

กลัวจะซ้ำรอย Theranos จัง

By: Jirawat
Android
on 2 March 2017 - 23:30 #973065
Jirawat's picture

พอบอกว่าซูลูชันนี่เหมือนอยู่ในจินตนาการอยู่ยังไงไม่รู้ คือยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะนะ