Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ศาลในสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้ algorithm ในการช่วยประเมินความเสี่ยงในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา ล่าสุด ศาลยุติธรรมไทยก็เริ่มทดลองการประเมินโดยใช้กระบวนการทางสถิติและพฤติกรรมศาสตร์ในศาล 5 ภูมิภาคเป็นการนำร่องแล้ว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว: เปลี่ยนแนวคิด พลิกระบบด้วยวิสัยทัศน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หนึ่งในประเด็นสำคัญในการสัมมนาคือการประกาศการทดลองใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวซึ่งว่าจ้างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงในเชิงจิตวิทยา ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากสำนวนคดีในศาลอาญาเป็น 1,000 สำนวน เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลระบบประเมินความเสี่ยง ช่วยประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี โดยการประกันตัวชั่วคราวนอกเหนือจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิม

No Description

การทดลองนำร่องใน 5 ศาล ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดจันทบุรี และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการสัมมนา นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวถึงการทดลองฯ ดังกล่าวว่า

ถ้าแบบแผนนี้ใช้ได้ไม่ว่าจะเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ ก็น่าจะใช้ได้กับทั่วประเทศ และที่ผ่านมาเราได้รับรายงานว่า ศาลจังหวัดจันทบุรีปล่อยไป 10 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 คน เชียงใหม่น้อยกว่านั้นหน่อย ทั้งหมดมารายงานตัวตามกำหนดไม่มีใครหนีเลย

ทั้งนี้ สำนักศาลยุติธรรมมีแผนจะดำเนินการระยะที่ 2 ในความผิดทุกฐานความผิด ยกเว้นความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดอุกฉกรรจ์ หรือยาเสพติดจำนวนมาก และระยะที่ 3 กับทุกฐานความผิด โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปีต่อระยะ

ที่มา: Thai Publica, กรุงเทพธุรกิจ

หมายเหตุ: ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเสวนาจากสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ และ slide เผยแพร่โดย Thai Publica

Get latest news from Blognone

Comments

By: newbie
ContributoriPhoneWindows
on 25 February 2017 - 21:46 #971961

หนึ่งในประเด็นสำคัญในการสัมนา > หนึ่งในประเด็นสำคัญในการสัมมนา
ทั้งนี้ ในการสัมนา > ทั้งนี้ ในการสัมมนา
ว่าแต่ใช้ข้อมูลจากสำนวนคดีจำนวน 1000 สำนวนเองหรอครับ หรือว่าใช้สำนวนหลัก 1000 สำนวน

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 26 February 2017 - 00:50 #971973 Reply to:971961
itpcc's picture

ขอบคุณครับ

เรื่องจำนวนสำนวน ตามคำพูดของท่านประธานศาลฯ

ด้านการประเมินความเสี่ยง เรามีการว่าจ้างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เราเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงในเชิงจิตวิทยา ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากสำนวนคดีในศาลอาญาเป็น 1,000 สำนวน เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลระบบประเมินความเสี่ยง เรื่องลดความเสี่ยงเราจะสร้างระบบในศาลซึ่งจะทดลองต่อไป

คิดว่าน่าจะหมายถึงหลักพันสำนวนมากกว่าแค่ 1000 สำนวนน่ะครับ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: newbie
ContributoriPhoneWindows
on 26 February 2017 - 06:28 #971984 Reply to:971973

ขอบคุณมากครับผม

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 26 February 2017 - 12:12 #972019 Reply to:971961
panurat2000's picture

มีแผนจะดำเนินการในในระยะที่ 2

ในใน ?

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 25 February 2017 - 22:06 #971964
animateex's picture

หวังว่าที่ศาลขอนแก่นจะได้ทดลองใช้เร็วๆ นี้

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 26 February 2017 - 00:54 #971974
itpcc's picture

จริงๆ ใน Thai Publica พูดไปถึงการใช้ Big data เลย แต่ในการเสวนาไม่มีการพูดถึงโดยตรง ผมเลยใช้คำตามการสัมมนาเลยน่ะครับ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: มายองเนสจัง
iPhone
on 26 February 2017 - 23:24 #972109
มายองเนสจัง's picture

No Description

By: tomyum
ContributorAndroidWindows
on 26 February 2017 - 23:53 #972134
tomyum's picture

ดีงาม

By: MaylinZ
Contributor
on 27 February 2017 - 01:33 #972170

ดีนะอันแรกไม่ได้ใช้รูปเซียมซี

By: iPlugz
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 27 February 2017 - 02:00 #972176
iPlugz's picture

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ywc#11

By: blackdemon
Windows PhoneAndroid
on 27 February 2017 - 03:08 #972183
blackdemon's picture

ระบบนี้ใช้กะคนนี้ได้ม่ะ 555

[alt="ไผ่"]

By: Aoun
AndroidWindows
on 27 February 2017 - 07:02 #972204 Reply to:972183

ติเตียน พิมพ์ไปก็เศร้าใจ

By: Kittichok
Contributor
on 27 February 2017 - 22:46 #972453

เรื่องคราวนี้ไทยตามเทคโนโลยีเร็ว น่าชื่นชม
เดี๋ยวเก็บเอกสารไปอ่านยามว่าง แต่เสียดายที่เป็นแบบสแกน อักษรและภาพไม่ค่อยชัด