Tags:
Node Thumbnail

The Verge รายงานว่ากูเกิลรวมทีม Google Play Music และ YouTube Music เข้าด้วยกันแล้ว ถึงแม้ตัวบริการยังแยกจากกันดังเดิม แต่ก็น่าจะเป็นสัญญาณว่ากูเกิลพยายามรวมบริการ 2 ตัวนี้เข้าด้วยกันในอนาคต เหลือเป็นบริการเพลงของกูเกิลเพียงตัวเดียว

โฆษกของกูเกิลยืนยันข่าวนี้ โดยอธิบายสั้นๆ ว่ากูเกิลรวมทีมเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาบริการด้านเพลงให้ดีที่สุด และตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแง่ของผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน ผู้ที่สมัคร YouTube Red แบบเสียเงิน สามารถใช้บริการแบบพรีเมียมทั้งสองตัวได้พร้อมกัน

ที่มา - The Verge

No Description

Get latest news from Blognone