Tags:
Node Thumbnail

IBM Watson ร่วมมือกับบริษัท H&R Block ทำปัญญาประดิษฐ์จัดการเรื่องเอกสารภาษีและสิทธิลดหย่อนภาษีที่คนอาจมองข้ามไป

ข้อมูลภาษีมีมหาศาล แค่รหัสภาษีจากรัฐบาลกลางก็มีมากกว่า 74,000 หน้าแล้ว ยังไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีประจำปีที่ส่งผลกระทบต่อคนเสียภาษี ด้วยข้อมูลจำนวนมากและรายละเอียดขนาดนี้ คนทำภาษีมีโอกาสพลาดรายละเอียดการลดหย่อนภาษีเล็กๆ น้อยๆ ได้ง่ายมาก การทำงานตรงนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วย

โครงการดังกล่าวยังอยู่ในเฟสแรก เริ่มจากทาง H&R Block ป้อนข้อมูลภาษี ภาษาวงการภาษี คำถามที่พบบ่อย ความรู้เรื่องภาษีทั้งหมดเข้าระบบ IBM Watson ก่อน ให้ซอฟต์แวร์เรียนรู้เนื้อหา จากนั้นซอฟต์แวร์จะเป็นโซลูชั่นให้ลูกค้าด้วยการเชื่่อมโยงข้อมูลคลาวด์กับข้อมูลลูกค้า เพื่อระบุสิทธิลดหย่อนภาษีที่ลูกค้าควรจะได้รับ

อย่างไรก็ตามไม่ยืนยันว่า ระบบจะช่วยลดหย่อนภาษีได้มากมาย ขึ้นอยู่กับข้อมูลภาษีที่ป้อนลงไป

ที่มา - IBM และ Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 3 February 2017 - 13:05 #968293
tekkasit's picture

แล้วกรมสรรพากรก็ใช้เครื่องมือตัวเดียวกัน หาแนวโน้มว่าการยืนเอกสารเสียภาษีเงินได้ฉบับไหน จ่ายขาดกว่าที่ควรจะเป็น

By: langisser
In Love
on 3 February 2017 - 15:20 #968307 Reply to:968293

ก็ดีนะครับ เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย
แต่อยากให้มันสามารถหาคนที่ควรจะอยู่ในระบบภาษี แต่ดันไม่อยู่นี่สิครับ เอามาจ่ายภาษีกันให้หมด

By: Kittichok
Contributor
on 3 February 2017 - 20:15 #968352 Reply to:968307

ถ้าเป็นกรณ๊ที่คุณ tekkasit ยกมา ซึ่งผมคาดว่าเขียนแดกดัน การใช้คำว่า "เป็นผลดีทั้งสองฝ่าย" อาจไม่ตรงสาระสำคัญนัก น่าเป็นผลดีต่อระบบภาษีที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นมากขึ้น
ส่วนเรื่องพวกที่ยังอยู่นอกระบบภาษีก็เป็นปัญหาที่ยังไม่เห็นผลการจัดการที่ชัดเจน