Tags:
Node Thumbnail

Amazon ได้จดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของเครือข่ายเน็ตเวิร์คบนท้องถนน ที่สามารถควบคุมและติดต่อสื่อสารกับรถไร้คนขับ สำหรับการแก้ไขสถานการณ์ ในกรณีที่รถต้องเผชิญกับถนนหรือสถานการณ์ที่ไม่เคยถูกโปรแกรมหรือพบเจอมาก่อน

สิทธิบัตรมีการพูดถึงระบบจัดการท้องถนน (Roadway Management System) ที่มีไว้เพื่อกำหนดเลนของถนนให้กับรถไร้คนขับ ตามจุดหมายปลายทางของรถคันนั้นด้วย ขณะที่การจดสิทธิบัตรครั้งนี้ ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับข่าวลือที่ว่า Amazon กำลังซุ่มพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ สำหรับขนส่งสินค้านอกเหนือจากโดรนมากยิ่งขึ้น

ที่มา - South China Morning Post

Get latest news from Blognone