Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลสิงคโปร์ เตรียมประกาศใช้กฎหมาย National Registration Act (NRA) ฉบับใหม่ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป

ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง Immigration and Checkpoints Authority (ICA) จะเก็บภาพสแกนม่านตา (iris) ของทั้งประชาชนชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ถาวร (permanent resident) ในฐานะสิ่งยืนยันตัวตน เพิ่มจากภาพถ่ายและลายนิ้วมือที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ในเอกสารเสนอแก้กฎหมาย NRA ระบุว่าภาพสแกนม่านตาเป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง กระบวนการเก็บข้อมูลและตรวจสอบยืนยันทำได้ง่าย สะดวก และสามารถใช้ประกอบวิธีการยืนยันตัวตน biometric แบบอื่น เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อเพิ่มความแม่นยำได้

กระบวนการเก็บภาพสแกนม่านตาจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การทำบัตรประชาชน หรือ การต่ออายุพาสปอร์ต โดย ICA จะมอบหมายให้พนักงานของบริษัทไปรษณีย์ SingPost เป็นเจ้าหน้าที่นายทะเบียน

ที่มา - Ministry of Home Affairs, ภาพจาก Pexels

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 30 December 2016 - 09:20 #961788
iStyle's picture

พอนึกเรื่องความปลอดภัย ก็เลยทำให้สงสัยว่าเคยมีการแฮคฐานข้อมูลประชาชน หรือลายนิ้วมือประชาชน ทั้งประเทศรึเปล่าหว่า


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: janbin16
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 30 December 2016 - 09:54 #961798
janbin16's picture

ขอไทยกำลังทำอยู่ รอกันไปก่อนนะ

By: napatercatch on 30 December 2016 - 17:23 #961876
napatercatch's picture

สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้รหัสผ่าน เพราะสามารถเปลี่ยนได้

By: angel13th
Android
on 30 December 2016 - 19:25 #961888
angel13th's picture

ถ้ามันหลุดไปได้ต้องเปลี่ยนตารึเปล่า

By: makeithard
iPhoneAndroid
on 31 December 2016 - 10:40 #961926

ไม่แน่อีกหน่อยคงมีคอนแทคเลนส์ป้องกันการขโมยอัตลักษณ์ของดวงตา

By: tuttap
Android
on 31 December 2016 - 18:39 #961982
tuttap's picture

อีกหน่อย คงมีข่าว ฆ่า เอาดวงตา ไม่ก็ ขโมย กัน ซึ้งๆหน้า