Tags:
Node Thumbnail

Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมนีประกาศตั้ง Moia บริษัทลูกที่มีเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาและการให้บริการด้าน Mobility หรือกล่าวอีกอย่างคือ คมนาคมทางเลือก (transportation alternative) ภายในตัวเมือง

Ole Harms ซีอีโอระบุว่า Moia จะมีแนวคิด (mentality) ของสตาร์ทอัพ แต่มีทรัพยากรณ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ (จาก Volkswagen) ขณะที่ตัวบริการถึงแม้จะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนัก แต่ Harms ก็อธิบายไว้คร่าวๆ ว่า จะมีลักษณะรถชัทเทิลไฟฟ้าแบบออนดีมานด์ไปจนถึงการใช้รถยนต์ไร้คนขับมาให้บริการ ซึ่ง Harms วางตัวบริการของ Moia เอาไว้ว่าเหนือกว่าบริการขนส่งสาธารณะ แต่ไม่ถึงขั้นรถยนต์ส่วนบุคคล (คาร์พูลสาธารณะ?)

Ole Harms ระบุว่าเบื้องต้นจะทดลองให้บริการภายในสิ้นปีหน้าในกรุงเบอร์ลินและฮัมบูวร์คของเยอรมนี ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานก่อน โดยมีแผนจะไปตั้งออฟฟิศและทดลองให้บริการในจีนด้วย พร้อมตั้งเป้าจะติดอันดับท็อป 3 ของผู้ให้บริการด้าน Mobility ภายในระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ Moia เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า มนตร์วิเศษ (Magic)

ที่มา - TechCrunch

alt="Image 12-7-2559 BE at 11.16"

Get latest news from Blognone