Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ Bloomberg รายงานข่าวว่าแอปเปิลเตรียมแผนการให้นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูล ฟอร์มทีมกันพัฒนาระบบแผนที่ Apple Maps โดยใช้โดรนเป็นเครื่องมือสำคัญ สอดคล้องกับข่าวว่าแอปเปิลได้รับอนุมัติให้ใช้โดรนจากองค์กรควบคุมการบินกลางของสหรัฐฯ (FAA) มาก่อนหน้านี้

Bloomberg ระบุแหล่งข่าวว่าเป็นบุคคลวงใน เขาบอกว่าแอปเปิลต้องการใช้โดรนบินสำรวจสัญลักษณ์บนท้องถนน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของถนน และจุดที่มีการก่อสร้าง ข้อมูลที่ได้มาจะส่งให้ทีมแอปเปิลอย่างรวดเร็ว เพื่อนำข้อมูลไปอัพเดตแผนที่ได้ทันที นอกจากนี้ แอปเปิลกำลังพัฒนาแผนที่ภายในอาคารสถานที่ (indoor maps) ด้วย

Bloomberg ไปสืบค้นย้อนหลังจึงได้รู้ว่า แอปเปิลเคยขออนุมัติใช้โดรนบินเพื่อการค้าจากองค์กรควบคุมการบินกลางของสหรัฐฯ (FAA) และได้รับอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ยังเข้าซื้อสตาร์ทอัพ Indoor.io ทีทำเทคโนโลยีแผนที่ภายในอาคารมาเมื่อปีที่แล้ว

No Description

ที่มา - Bloomberg

Get latest news from Blognone