Tags:
Node Thumbnail

กาชาดออสเตรเลียทำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนบริจาคเลือดหลุดสู่อินเทอร์เน็ต ทางกาชาดออกแถลงการณ์ขออภัยผู้ลงทะเบียนบริจาคเลือดจำนวนถึง 550,000 คน ที่ลงทะเบียนในช่วงปี 2010 ถึง 2016 หลังจากฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลที่หลุดออกมาได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, ข้อมูลแบบสอบถามก่อนการบริจาคเลือด

ฐานข้อมูลถูกสแกนพบโดยนักวิจัย และแจ้งเตือนผ่านทาง AusCERT โดยทางกาชาดระบุว่าระบบที่ทำข้อมูลรั่วเป็นระบบที่มีผู้พัฒนาภายนอกมาพัฒนาระบบให้ ทางกาชาดระบุว่าข้อมูลที่หลุดออกมามีความเสี่ยงระดับต่ำ และข้อมูลสุขภาพถูกเก็บไว้แยกจากกัน

ที่มา - Blood Service

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 1 November 2016 - 10:00 #950795
panurat2000's picture

ที่ลงะเบียนในช่วงปี 2010 ถึง 2016

ลงะเบียน => ลงทะเบียน