Tags:
Node Thumbnail

เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทั้งรัฐบาลและกลุ่มแท็กซี่ทั่วโลกมานานสำหรับ Uber ล่าสุดรัฐบาลเปิดตัว Le.Taxi แพลตฟอร์มเรียกรถแท็กซี่ผ่านอินเทอร์เน็ต (น่าจะในลักษณะเดียวกับ Grab) เพื่อรับมือ Uber โดยตรง

Le.Taxi เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ให้บริการแท็กซี่เข้าร่วม และด้วยเหตุนี้ทำให้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างบริการของแท็กซี่เจ้าต่างๆ บนแพลตฟอร์ม อาทิ บางเจ้ารับเช็คและ American Express บางเจ้าไม่รับ ขณะที่บางเจ้ารับผู้โดยสารเฉพาะตำแหน่งที่ระบุบนแผนที่เท่านั้น ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเรียกแท็กซี่ เพื่อไปรับเพื่อนที่อื่นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือแท็กซี่บน Le.Taxi รับค่าโดยสารเฉพาะเงินสดเท่านั้น

ความแตกต่างของ Le.Taxi จาก Uber คือผู้ใช้สามารถเลือกคนขับได้ รวมถึงดูรีวิวจากผู้โดยสารคนอื่นของคนขับคนนั้นๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ Uber กับแท็กซี่ฝรั่งเศสมีปัญหากันมานาน โดยหนึ่งประเด็นที่แท็กซี่ไม่พอใจคือ Uber จ่ายค่าธรรมเนียมและมีข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาติน้อยกว่า

ที่มา - Motherboard

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 12 October 2016 - 17:07 #946530
panurat2000's picture

และมีข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาติน้อยกว่า

ใบอนุญาติ => ใบอนุญาต