Tags:
Node Thumbnail

Arduino.cc เปิดตัวโครงการ ESLOV ชุดบอร์ดพัฒนาอุปกรณ์ IoT พร้อมกับบอร์ดอุปกรณ์ I/O อีก 25 แบบ

ตัวบอร์ดหลักเป็นชิปเดียวกับ Arduino MKR1000 มี Wi-Fi แต่บนตัวบอร์ดมีพอร์ตพิเศษสำหรับ ESLOV ที่ใช้เชื่อมต่อบอร์ดลูกอื่นๆ พอร์ตนี้ขยายมาจาก I2C ธรรมเพื่อให้สามารถคอนฟิกอัตโนมัติและจัดการพลังงานได้ดีขึ้น

Arduino Cloud สามารถใช้พัฒนาโมดูลต่างๆ ได้โดยง่าย ปรับแต่งค่าที่เกี่ยวข้อง อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ และส่งค่าเหล่านี้เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ

ตัวบอร์ดทั้งหมดและโปรโตคอลเชื่อมต่อ ESLOV ยังเป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดเช่นเดิม ในอนาคตจะเปิดรับโมดูลจากภายนอก

ESLOV ยังอยู่ระหว่างการออกแบบรอบที่สองหลังจากได้รับทุนจากสหภาพยุโรป จึงนำมาระดมทุนจากนักพัฒนา และจะมีการปรับปรุงตามคำแนะนำของนักพัฒนาที่ร่วมระดมทุน ตัวบอร์ดจะเริ่มผลิตจริงไตรมาสที่สองของปี 2017 และส่งมอบได้ช่วงกลางปี คนที่จะเข้าร่วมระดมทุนน่าจะเป็นคนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการพัฒนามากกว่าจะเป็นผู้ที่รอใช้งานทั่วไป

ที่มา - Arduino, Kickstarter

alt="upic.me"

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 September 2016 - 09:51 #943548
panurat2000's picture

พอร์ตนี้ขยายมาจาก I2C ธรรมเพื่อให้สามารถคอนฟิกอัตโนมัติ

I2C ธรรมเพื่อ ?