Tags:
Node Thumbnail

สืบเนื่องจากกรณีที่ Uber ขายกิจการในประเทศจีนให้ Didi Chuxing กระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้เริ่มการสอบสวนการควบรวมกิจการนี้แล้ว ว่าอาจจะเข้าข่ายการผูกขาด

กระทรวงพาณิชย์เผยว่าได้พูดคุยกับ Didi ไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ รวมถึงขอเหตุผลจาก Didi ด้วยว่าเหตุใด ถึงไม่ยื่นเรื่องให้ทางการตรวจสอบการผูกขาดตั้งแต่ต้น ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จีน ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาในการสอบสวนครั้งนี้

ที่มา - Wall Street Journal

Get latest news from Blognone