Tags:
Node Thumbnail

Alphabet บริษัทแม่ของ Google และถือเป็นเจ้าของโครงการ Project Wing โดยตรง ได้รับไฟเขียวจากทำเนียบขาว ให้สามารถนำโดรนที่กำลังพัฒนาอยู่ไปทำการบินทดสอบในสหรัฐอเมริกาได้แล้ว โดยจะไปทดสอบในพื้นที่ของ FAA (หน่วยงานควบคุมอากาศยานของสหรัฐอเมริกา)

การทดสอบโดรนของ Project Wing นี้จะมีทั้งการทดสอบการขนส่งสินค้าจริงเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับกฎการใช้งานโดรนภายในขอบเขตระยะการมองเห็น โดยทาง Alphabet จะพัฒนาส่วนติดต่อกับระบบอื่นขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานแบบเปิดเพื่อการร่วมใช้งานกับหน่วยงานอื่นในอนาคต และจะมีการพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ว่างในอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการบริหารปฏิบัติการการบินที่เพดานบินต่ำให้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยที่ยังคงมีค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งยังมีการสื่อสารและระบบข้อมูลที่่ยืดหยุ่นพร้อมขยายผลต่อไปในอนาคต

ในช่วงระยะเวลาที่มีการทดสอบโดรน Project Wing ทาง Alphabet จะแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมได้ให้แก่หน่วยงานรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเด็นด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อการขนส่งพัสดุสินค้า

สำหรับการตัดสินใจของทำเนียบขาวที่อนุญาตให้ Alphabet ทำการทดสอบโดรนนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลายส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐกำลังสนับสนุนการพัฒนาโดรนเพื่อประโยชนฺ์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้งานโดรนเพื่อการพาณิชย์ในจริงแล้ว (แต่ยังมีกฎให้บินได้เฉพาะในขอบเขตที่ผู้ควบคุมมองเห็นได้) ทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (US National Science Foundation) เป็นเงิน 35 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้สำหรับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโดรนในช่วงเวลา 5 ปีนับจากนี้ไปด้วย

ที่มา - The Guardian

Get latest news from Blognone