Tags:
Node Thumbnail

Omise บริษัท Payment Gateway ในไทย ประกาศระดมทุน Series B ซึ่งรอบนี้ได้รับเงินลงทุนรวม 17.5 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ลงทุนหลักคือกองทุน SBI Investment จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี Golden Gate Ventures ที่ SCB ไปลงทุนไว้อีกด้วย โดยการระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นการระดมทุน Series B ของบริษัท Fintech ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

สำหรับเงินทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนขยายบริการไปในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังรับที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายบริการในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ได้ภายในปีนี้ จากที่ปัจจุบันให้บริการแล้วในไทยและญี่ปุ่น

ที่มา : e27

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: naphob
ContributoriPhone
on 22 July 2016 - 09:01 #927500

ผู้บริหารระดับหลายตำแหน่ง?

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 July 2016 - 10:53 #927521 Reply to:927500
Holy's picture

แก้แล้วครับ