Tags:
Node Thumbnail

เฟซบุ๊กได้ปล่อยอัพเดตใหม่ให้กับฟีเจอร์ไลฟ์ โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายระยะเวลาของการไลฟ์จาก 2 ชั่วโมงเพิ่มเป็น 4 ชั่วโมง และรองรับการแสดงผลไลฟ์แบบ full-screen ในแนวตั้งก่อน ขณะที่แนวนอนจะอัพเดตตามมาในภายหลัง

นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวเลือก "video-only" ทั้งฝั่งผู้ชมและผู้ถ่าย เพื่อซ่อนแถบคอมเมนท์และรีแอคชัน รวมถึงรองรับการถ่ายทอดสดร่วมกับผู้ใช้อีกคน ผ่านสมาร์ทโฟนอีกเครื่อง และการใช้ฟิลเตอร์จากแอพ MSQRD ที่เฟซบุ๊กซื้อมาก่อนหน้านี้มาประกอบการถ่ายทอดสดด้วย

ที่มา - Digital Trends

Get latest news from Blognone

Comments

By: checkmate95
Android
on 21 July 2016 - 11:31 #927245
checkmate95's picture

ปล่อยให้ใช้ได้ครบก่อนไหม จนป่านนี้ยังใช้ไม่ได้เลย

By: JamesBond007
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 21 July 2016 - 16:51 #927381

แนวนอนมันก็ full screen ได้อยู่แล้วนี่