Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เราเห็นข่าว กลุ่มทุนจีนเสนอซื้อ Opera Software มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ แต่ล่าสุดข้อเสนอนี้ถูกล้มไปแล้ว และเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อเฉพาะครึ่งบริษัทแทน

สำนักข่าว Reuters อ้างข้อมูลจาก Kunlun Tech หนึ่งในบริษัทผู้ซื้อว่าสาเหตุเป็นเพราะการซื้อธุรกิจฝั่งโฆษณาของ Opera จะกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และต้องผ่านการอนุมัติของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อกิจการล่าช้าออกไป

ทางกลุ่มทุนจีนจึงเปลี่ยนมาซื้อเฉพาะธุรกิจฝั่งคอนซูเมอร์ของ Opera ซึ่งเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกแทน ซึ่งธุรกิจส่วนนี้คือเว็บเบราว์เซอร์ แอพ และธุรกิจไลเซนส์เทคโนโลยีของ Opera ทั้งหมดในราคา 600 ล้านดอลลาร์

ที่มา - Reuters

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sathdr
iPhoneAndroidSymbian
on 19 July 2016 - 09:09 #926790
sathdr's picture

เห็นข่าวว่าทุนจีนจะซื้อ ผมก็รีบลบออกจากเครื่องเลยครับ ไม่ไว้ใจ กลัวแอบส่งข้อมูลกลับจีน

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 19 July 2016 - 10:32 #926798 Reply to:926790
Bigkung's picture

ผมก็ยังใช้อยู่นะ ชอบฟีเจอร์ของมัน

By: Lennon
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 19 July 2016 - 10:40 #926800 Reply to:926790

ลบไปแล้วเช่นกัน

By: sMaliHug on 19 July 2016 - 11:17 #926807

ยังไงก็ใช้ครับ เท่าที่ยังใช้ vpn ได้ฟรี (เร็วด้วยสิ) แต่ถ้าต่อไปไม่มีก็ไม่ใช้ เพราะใช้เฉพาะเรื่องนี้จริงๆ