Tags:
Node Thumbnail

วันนี้มีงาน Mobile Beat conference โดยสำนักข่าว Venture Beat เป็นเจ้าภาพ หลักๆคือเป็นงานโชว์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ AI, Bot และ Messaging และหนึ่งในผู้มาโชว์ของก็คือบริษัท HealthTap ผู้ให้บริการถาม-ตอบปัญหาสุขภาพผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ PC มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการกว่าแสนคนในสหรัฐฯ สามารถพูดคุยกับหมอผ่าน video conference ได้ด้วย และนี่เป็นครั้งแรกที่ HealthTap จะนำ Chat Bot มาใช้ประโยชน์ในการบริการถามตอบปัญหาสุขภาพ

Chat Bot สามารถทำงานได้รวดเร็วซึ่งในหลายๆภาคธุรกิจ Chat Bot เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลยทีเดียว แต่สำหรับ Chat Bot ของ HealthTap ทุกคำถามตอบ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์ก่อน ให้ Bot ได้เรียนรู้ผ่านระบบอัลกอริทึมเพื่อตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในครั้งต่อไป และถ้าเมื่อไรลูกค้ารู้สึกว่า Bot ตอบคำถามได้ไม่ดีก็สามารถพูดคุยกับแพทย์จริงได้ตลอดเวลา

สำหรับสาเหตุที่ HealthTap เลือกใช้ Chat Bot ใน Facebook แทนที่จะพัฒนาในแพลตฟอร์มของตนเองคือ Facebook เป็นสังคมที่กว้างกว่า และปัญหาเรื่องสุขภาพควรเข้าถึงคนให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่ในสหรัฐฯ

No Description

ที่มา - Venture Beat

Get latest news from Blognone