Tags:
Node Thumbnail

หากใครที่พอมีโอกาสได้ล็อกอินเข้าไปเล่น Pokemon Go ก่อนหน้านี้อาจจะพอทราบว่าเราสามารถใช้อีเมลของ Gmail ในการล็อกอินได้ ล่าสุด Adam Reeve ผู้เชี่ยวชาญจาก Cybersecurity ค้นพบว่า Niantic Labs ทีมพัฒนา Pokemon Go มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในแอคเคาท์ Gmail ทุกอย่าง (Full Access) ทั้งอีเมล รูปภาพ ข้อมูลและรายชื่อผู้ติดต่อ หากผู้ใช้ล็อกอินเข้าเล่นเกมผ่าน iOS

เบื้องต้น Niantic Labs ชี้แจงยืนยันถึงแม้บริษัทจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด แต่นอกจากข้อมูลพื้นฐานอย่างอีเมลแล้ว บริษัทไม่เคยเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้เลย พร้อมยืนยันว่ากำลังแก้ไขให้ Pokemon Go เข้าถึงเฉพาะข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น โดยกระบวนการนี้ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น แต่หากใครกังวล สามารถเข้าไปลบการเข้าถึงได้ที่นี่

ที่มา - CNET, Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: Faln
AndroidBlackberry
on 12 July 2016 - 13:14 #925463

ผมนี้เดียวนี้ต้องตื่นตัวกันทั้งสองฝั่งแล้วละ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 12 July 2016 - 13:15 #925464
panurat2000's picture

เข้าถึงเฉพาะข้อมุลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น

ข้อมุล => ข้อมูล

By: nrml
ContributorIn Love
on 12 July 2016 - 13:35 #925470
nrml's picture

Go over the boundary

By: mrKaqz
ContributorAndroidBlackberry
on 12 July 2016 - 15:07 #925488

เลยเถิดไปไกล