Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานพิมพ์ HarperCollins เผยว่า สัตยา นาเดลลา ซีอีโอไมโครซอฟท์ กำลังเขียนหนังสือ Hit Refresh และจะวางขายในฤดูใบไม้ร่วง 2017

Hit Refresh จะเล่าถึงการปรับเปลี่ยน (transformation) ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงไมโครซอฟท์ และเครื่องจักรกลอัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นได้อย่างไร โดยหนังสือจะเสนอว่าผู้คน องค์กร และสังคมสามารถที่จะและจะต้องปรับเปลี่ยน (transform) อย่างหนักเพื่อได้มาซึ่งแรงกระตุ้นใหม่ๆ (energy), ไอเดียใหม่ๆ, ความสัมพันธ์ (relevance) และการเริ่มต้นใหม่อย่างไร

เมื่อปี 1995 บิล เกตส์ ได้เปิดตัวหนังสือ The Road Ahead และขายได้ 2.5 ล้านเล่ม เว็บไซต์ Quartz จึงคาดว่าหนังสือของนาเดลลานี้น่าจะทำให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไมโครซอฟท์ในขณะที่เขาเป็นซีอีโอและอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าได้

ที่มา: HarperCollins ผ่าน Quartz

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mylive
Windows Phone
on 30 June 2016 - 13:11 #922961
Mylive's picture

รออ่านเลยทีเดียว

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 30 June 2016 - 13:56 #922971
osmiumwo1f's picture

Hit F5 key