Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำนักข่าว BuzzFeed นำเสนอรายงานค่าแรงคนขับอูเบอร์ใน 3 มลรัฐ คือ Denver, Detroit, และ Houston คนขับมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต่ำกว่า 13.25 ดอลลาร์/ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่คนทำงานบริษัทได้ (ในข่าวเปรียบเทียบกับพนักงาน Walmart)

ข้อมูลดังกล่าว Buzfeed อ้างว่าได้มาจาก ระบบการคำนวนภายในของอูเบอร์เอง ครอบคลุมการขับรถกว่าล้านเที่ยว และผู้ขับเป็นพันๆคนในสามตลาดสำคัญของสหรัฐฯ ช่วงระหว่างวันที่ 19 ต.ค. - 14 ธ.ค. ปี 2015 อย่างไรก็ตามตัวข้อมูลไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายของผู้ขับว่ามีอะไรบ้าง ทางสำนักข่าวใช้วิธีตั้งสมตติฐานคร่าวๆ โดยอิงตัวเลขจากรายงานมาประเมินด้วย

No Description

เริ่มต้นที่ Detroit คนขับมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 12.7 ดอลลาร์/ชั่วโมง หักแล้วเหลือ 8.77 ดอลลาร์/ชั่วโมง เท่ากับค่าใช้จ่าย (ค่าแกส ค่าประกัน)กินจำนวนไป 31%
Houston คนขับมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 14.18 ดอลลาร์/ชั่วโมง หักค่าใช้จ่ายเหลือ 10.75 ดอลลาร์/ชั่วโมง รายได้หายไป 24%
Denver คนขับมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 16.89 ดอลลาร์/ชั่วโมง หักค่าใช้จ่ายเหลือ 13.17 ดอลลาร์/ชั่วโมง รายได้หายไป 22%

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากอูเบอร์บอกว่า คนขับอูเบอร์กว่า 20 มลรัฐ เช่น New York, Los Angeles, San Francisco, Boston มีรายได้สูงประมาณ 17 ดอลลาร์/ชั่วโมง แต่เป็นตัวเลขของปี 2014 ที่อัตราค่าโดยสารมากกว่าปี 2015 และมากกว่าปัจจุบัน และเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายของคนขับด้วย

ประเด็นนอกเหนือจากนี้คือการโฆษณาชักชวนให้คนมาร่วมงานของ Uber ว่าเป็นการโฆษณาแบบผิดๆหรือไม่ ตัวอย่างเช่นใน Denver โฆษณาในเว็บไซต์ Craigslist ระบุว่า ผู้ขับสามารถทำรายได้ 688 ดอลลาร์/สัปดาห์ หรือใน Houston มีโฆษณาช่วงเดือนกันยายนปีทีที่แล้วว่า สามารถทำรายได้ 680 ดอลลาร์/สัปดาห์ (ยังไม่หักค่าคอม)

No Description
ภาพจาก Uber Newsroom

Dean Baker นักวิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและนโยบาย บอกกับ Buzzfeed ว่า การคำนวนค่าเดินทางตามระยะทาง สามารถมาพร้อมกันกับรายได้ของคนขับที่สมเหตุสมผลได้

Lawrence Mishel ประธานสถาบันนโยบายทางเศรษฐกิจ (Economic Policy Institute) บอกว่า คนขับอูเบอร์ควรมีรายได้เทียบเท่ากับลูกจ้างสามัญ สถาบันดังกล่าวเคยตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับอูเบอร์ว่า ผู้ขับโดยเฉพาะ full time ควรจัดให้เป็นประเภทพนักงาน

No Description
ภาพจาก Uber

ที่มา - Buzzfeed

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 24 June 2016 - 15:20 #921659
panurat2000's picture

ระบบการคำนวนภายในของอูเบอร์เอง

การคำนวนค่าเดินทางตามระยะทาง

คำนวน => คำนวณ

ใช้วิธีตั้งสมตติฐานคร่าวๆ

สมตติฐาน => สมมติฐาน

ค่าแกส ค่าประกัน

แกส => แก๊ส

ช่วงเดือนกันยายนปีทีที่แล้วว่า

ปีทีที่แล้ว => ปีที่แล้ว

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 24 June 2016 - 19:42 #921727 Reply to:921659
Be1con's picture

Buzfeed => Buzzfeed


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 25 June 2016 - 14:46 #921880
dangsystem's picture

สองหมื่นกว่า/สัปดาห์ เยอะน่ะถ้าขัยที่เมืองไทย หุหุ

By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 25 June 2016 - 17:17 #921900

ถ้าไม่มีคนจ้าง ก็ต้องจำใจมาขับ Uber แม้จะได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

เห็น ทรัมป์ บอกว่าว่างงานเกิน 15% นี่นา

By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 25 June 2016 - 17:18 #921901

ซ้ำ