Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ได้ปรับปรุงและอัพเดตเงื่อนไขการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของไมโครซอฟท์ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เนื้อหาหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสาร

ไมโครซอฟท์ระบุว่าจะอ้างอิงการพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ทั้งเนื้อหา ผู้ใช้และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของไมโครซอฟท์จากบัญชี United Nations Security Council Sanctions List ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และหากมีความเกี่ยวข้อง ผู้ใช้นั้นก็จะถูกปิดกั้นการใช้งาน ขณะที่นโยบายบนบริการด้านค้นหาอย่าง Bing จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายโดยตรง จะถูกลบออกจากผลการค้นหา

นอกจากนี้ทางไมโครซอฟท์กำลังพัฒนาและหาวิธีที่ช่วยระบุรูปภาพ วิดีโอและเสียงของผู้ก่อการร้ายโดยอัตโนมัติ รวมถึงจับมือกับรัฐบาล ในการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อการร้ายอยู่ด้วย

ที่มา - Ars Technica

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 23 May 2016 - 12:56 #913689

หวังว่สจะเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆนะครับ ไม่ใช่เครื่องมือรัฐทำส่วนไหนบ้างต้องเปิดเผยนะครับ