Tags:
Node Thumbnail

Pivotal บริษัทด้าน Big Data ที่เป็นบริษัทลูกของ EMC (EMC ถือหุ้นบางส่วน) ประกาศรับเงินลงทุนรอบ Series C จำนวน 253 ล้านดอลลาร์ จาก Ford Motor และ Microsoft

Pivotal แยกตัวจาก EMC มาเป็นอีกบริษัทในปี 2013 (แต่ EMC ยังถือหุ้นใหญ่) ก่อนหน้านี้ Pivotal รับเงินลงทุนจากบริษัทใหญ่ๆ หลายราย เช่น GE, VMware และ Ford (เท่ากับว่า Ford ลงเงินซ้ำอีกรอบ) ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Pivotal เป็นองค์กรเอกชนรายใหญ่ บริษัทระบุว่ามีรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2016 ที่ 83 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56% จากปีก่อน

หลังจาก Dell ควบกิจการกับ EMC เสร็จ คาดกันว่า Dell จะแยก Pivotal ออกเป็นบริษัทอิสระที่ขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

ที่มา - Pivotal, Re/code

Get latest news from Blognone

Comments

By: tomyum
ContributorAndroidWindows
on 6 May 2016 - 00:04 #909176
tomyum's picture

Pivotal ทิ้ง Grails...ใจร้าย