Tags:
Node Thumbnail

James Clapper ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองสหรัฐฯ พูดถึง Edward Snowden ในงานพูดคุยกับนักข่าว ระบุว่า การเปิดเผยเอกสารของ Snowden ทำให้การใช้งานเทคโนโลยีเข้ารหัสในภาคธุรกิจเร็วขึ้น 7 ปี และกระทบต่อความศักยภาพในการหาข่าวกรอง

เมื่อนักข่าวถามต่อไปว่าตัวเลข 7 ปีนี้มาจากไหน เขาระบุว่า NSA คาดการณ์การใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสไว้ล่วงหน้า 7 ปีตั้งแต่สามปีที่แล้ว และตอนนี้สิ่งที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ (ซึ่งทำให้น่าสับสนว่าจริงๆ แล้ว Snowden ทำให้เร็วกว่าคาดเพียง 4 ปี)

นักข่าวถามมุมมองของ Clapper ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ เพราะคนทั่วไปจะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เขาตอบว่าในุมของข่าวกรองแล้ว การที่ทุกคนเข้ารหัสเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องดี อย่างไรก็ดีเขาระบุว่าไม่มีการเข้ารหัสใดที่แกะไม่ได้ เพียงแต่มันต้องการเวลาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ที่มา - The Intercept

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 26 April 2016 - 01:02 #906352
lew's picture

ถ้า Snowden ตอบได้อาจจะบอกว่า "ก็แบบนี้ล่ะ ถึงได้ทำ"


lewcpe.com, @wasonliw

By: namon2345
AndroidUbuntuWindows
on 26 April 2016 - 21:21 #906583 Reply to:906352

+1 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในโลก

By: dampreecha
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 26 April 2016 - 01:11 #906354

การเข้ารหัสทำให้สำนักงานข่าวกรองสหรัฐฯ ทำงานยากมากขึ้น

By: nottoscale
Windows Phone
on 26 April 2016 - 03:39 #906372

FBI ถึงกับเรียกเป็นยุค post Snowden เลย ผมคิดว่าคนทั่วไปได้รับรู้ว่ามีคนแอบดูเป็นหน่วยงานเป็นจริงเป็นจังเลยนี่แหละที่เป็นผลกระทบมากที่สุด เมื่อคนทั่วไปรู้การแสดงข้อมูลล่อแหลมก็เปลี่ยนวิธีการไป

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 26 April 2016 - 09:45 #906421 Reply to:906372
bahamutkung's picture

นึกถึงที่เฟสบุ๊กมีโพสน้อยลงแฮะ คือมันไม่จำเป็นต้องทำผิดหรอกถึงจะต้องกลัว เหมือนคุณเข้าห้องน้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติอะไร แต่ถ้ามีคนมายืนจ้องคุณปล่อยออกมั้ยล่ะ อะไรราวๆนั้น


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 26 April 2016 - 06:20 #906384
panurat2000's picture

และกระทบต่อความศักยภาพในการหาข่าวกรอง

ความศักยภาพ ?

By: Anilox
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 26 April 2016 - 08:09 #906398 Reply to:906384

เขาตอบว่าในุมของข่าวกรองแล้ว

ในุม -> ในมุม

By: Hoo
AndroidWindows
on 26 April 2016 - 14:29 #906516

ผลกระทบ อาจไม่ใช่แค่ความยากในการเข้า/ถอดรหัส เชิงจำนวน (ใช้วิธีเก่า แต่เพิ่ม bit)
ที่จะเพิ่มขึ้นตามกฎของมัวร์

แต่เหมือนจะเร่งให้วิจัยวิธีเข้ารหัสแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะ