Tags:
Node Thumbnail

หลังมีข่าวออกมาไม่กี่วัน LG ก็จัดงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาที่สนใจสร้างมอดูลสำหรับ LG G5 ขึ้นที่กรุงโซลไปเรียบร้อยแล้ว ในงานทาง LG ได้กล่าวถึงชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มอดูลต่างๆ พร้อมแผนการเปิดเว็บไซต์เป็นพื้นที่กลางให้นักพัฒนามาประกาศขายมอดูลของตนเองได้ด้วย

LG เรียกกลุ่มอุปกรณ์มอดูลสำหรับถอดเปลี่ยนกับเครื่อง G5 รวมๆ ว่า LG Friends ซึ่งเว็บไซต์ให้นักพัฒนามาขายมอดูลกันในอนาคตก็จะใช้ชื่อ lgfriends.com โดยเว็บไซต์นี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 21 เมษายน ซึ่งทาง LG ก็จะเปิดให้ผู้สนใจใช้งานได้ทั้งในนามของบริษัทหรือนักพัฒนาอิสระ

ส่วนชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และชุดพัฒนาฮาร์ดแวร์ (HDK) นั้น ทาง LG จะปล่อยให้ดาวน์โหลดไปศึกษากันผ่านทางเว็บ developer.lge.com ภายในเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนจะตั้งโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาและโครงการประกวดแนวคิดสร้างมอดูลแบบใหม่ๆ

LG ถือว่างานสัมมนาครั้งแรกในเกาหลีใต้นี้เป็นที่น่าพอใจหลังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน และเตรียมจะจัดงานแบบนี้ขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อกระตุ้นชุมชนนักพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมกับแผนการดัน LG Friends เพิ่มมากขึ้น

ที่มา - ZDNet

Get latest news from Blognone