Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปี 2013 ทาง Google เปิดตัวโครงการ Project Shield ด้วยเป้าหมายเพื่อช่วยเว็บไซต์ในการเอาตัวรอดจากการโจมตี DDoS ซึ่งแรกเริ่มใช้ระบบการเชิญให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์บางเว็บเท่านั้นให้เข้าใช้บริการได้ แต่ตอนนี้ Google เปิดให้เว็บไซต์ข่าวโดยทั่วไปสมัครขอใช้งาน Project Shield กันได้ฟรีแล้ว

Project Shield เป็นบริการภายใต้การรับผิดชอบ Jigsaw หน่วยงานบ่มเพาะเทคโนโลยีของ Google (ชื่อเดิมคือ Google Ideas) ซึ่งเป้าหมายในการขยายบริการ Project Shield นี้ก็เพื่อช่วยเหลือเว็บไซต์ข่าวสารรายเล็กที่อาจมีข้อจำกัดด้านเงินทุนจนไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันเว็บไซต์จากการโจมตีได้ แต่ทั้งนี้ Google ก็มิได้ปิดกั้นเว็บข่าวรายใหญ่แต่อย่างใด เรียกว่าหากมีลิงก์ปรากฎใน Google News ได้ก็เข้าข่ายขอใช้งาน Project Shield กันได้หมด

Project Shield ทำงานโดยการรีไดเร็คทราฟิกผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Google แล้วกรองเอาทราฟิกส่วนเกินจากการโจมตีออกไป Google ให้คำมั่นว่าข้อมูลที่มีการกรองบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google นี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่องานโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการโจมตีเท่านั้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกไปภายใน 2 สัปดาห์

เว็บข่าวใดที่สนใจใช้งาน Project Shield สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่นี่

ที่มา - 9to5Google, Wired

Get latest news from Blognone

Comments

By: tunnnnnn
iPhoneSymbian
on 25 February 2016 - 06:22 #887836
tunnnnnn's picture

Blognone สมัครใชับริการ แล้วหรือยังครับ?

By: tuttap
Android
on 25 February 2016 - 09:05 #887872
tuttap's picture

จะสมัคร จริงๆ เหรอ

By: SuperThunder
Android
on 25 February 2016 - 10:37 #887929

สัญลักษณ์เดียวกับ REV'IT เลย

By: tontpong
Contributor
on 25 February 2016 - 11:44 #887959

single gateway :P