Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน IBM InterConnect 2016 ที่สหรัฐอเมริกา (จัดช่วงเดียวกับ Mobile World Congress) IBM ได้แถลงเปิดตัวบริการและคุณสมบัติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สำคัญอย่าง IBM Cloud, Bluemix และ Watson (ขอจับรวบเป็นข่าวเดียว) ดังต่อไปนี้

  • เปิดตัวบริการ IBM Cloud Object Storage โดยเป็นบริการที่มาจากการซื้อ Cleversafe ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการเลือกได้ว่าจะเก็บข้อมูลแบบ on-premise, IBM Cloud หรือระบบผสม มีสามแบบย่อยคือ Nearline เหมาะสำหรับสำรองข้อมูล, Standard ที่รองรับการประมวลผลเน้นประสิทธิภาพ และ Dedicated ที่มีเครื่องแม่ข่ายเฉพาะให้เลย เปิดใช้งานในไตรมาสสองของปีนี้
  • เปิดตัว Bluemix OpenWhisk แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบ Event-Driven (คือให้เหตุการณ์เกิดแล้วค่อยทำ) โดยนักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดตอบสนอง event เหล่านี้ แล้วนำมาร้อยเรียงกันในภายหลัง รองรับหลายภาษารวมทั้ง Node.js และ Swift รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการของ Watson ได้ เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้บน Bluemix
  • เพิ่มความสามารถให้กับ Watson โดยเปิดให้ใช้งาน API ใหม่สามตัวในสถานะ beta คือ Tone Analyzer วิเคราะห์ลักษณะและอารมณ์ของภาษา, Emotional Analysis วิเคราะห์อารมณ์ของข้อความในระหว่างการคุย (chat) ผ่านข้อความ และ Visual Recognition ที่วิเคราะห์ภาพ รวมถึงปรับปรุงระบบ Text-To-Speech (TTS) ของตัวเองให้มีอารมณ์ประกอบ และเปลี่ยนชื่อเป็น Expressive TTS

ที่มา - IBM (1,2,3)

Get latest news from Blognone