Tags:
Node Thumbnail

Bitly บริการย่อ URL ชื่อดัง ประกาศในงาน IBM InterConnect 2016 ว่าเตรียมจะย้ายระบบของตนเองไปใช้ IBM Cloud อย่างเป็นทางการ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Bitly จะเปลี่ยนระบบไปใช้ IBM Cloud ซึ่งรวมไปถึงส่วนที่เป็น API ตลอดจนถึงการทำการตลาดร่วมกันกับทาง IBM โดยระบุว่าการตัดสินใจย้ายไปใช้ IBM Cloud เพื่อรองรับศักยภาพการเติบโตที่มากขึ้น ตลอดจนถึงความรวดเร็วที่จะต้องตอบสนองความต้องการของปริมาณ traffic ที่กว่าร้อยละ 70 มาจากต่างประเทศ

ไม่ได้มีการระบุว่าจะมีการย้ายระบบค้นหาตามไปด้วยหรือไม่

ที่มา - IBM

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 24 February 2016 - 09:07 #887527
panurat2000's picture

โดยระบุว่าการตัดสินใจย้ายไปใช้ IBM Cloud เพื่อสามารถทำให้รองรับศักยภาพการเติบโตที่มาขึ้นนั่นเอง

เพื่อสามารถทำให้ ?

ที่มาขึ้น ?

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 24 February 2016 - 14:23 #887627
nessuchan's picture

เมื่อก่อนคือถ้าใช้บริการย่อของเวบนี้นี่ เน็ตหอที่ผมอยู่นี่เข้าไม่ได้นะ โดนบล๊อกคำว่า bit - -* แต่พวกเวบบิตเข้าได้ปกติเพราะใช้ https เดี๋ยวนี้ใช้ https เหมือนกันแล้วเลยเข้าได้

By: tana
ContributorSymbianWindows
on 24 February 2016 - 22:01 #887753 Reply to:887627
tana's picture

ช่างเป็นการบล็อกที่สิ้นคิดจริงๆ บล็อกคำว่า bit ใน url เนี่ย 555+