Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ The Japan Times รายงานว่าบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ฝั่งญี่ปุ่นอย่าง Toshiba, Fujitsu และ VAIO กำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อจัดตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์พีซีร่วมกัน โดยแต่จะบริษัทจะยังคงแบรนด์พีซีของตัวเองไว้ เพราะแบรนด์ยังคงแข็งแกร่งในตลาดญี่ปุ่น

ทั้ง 3 บริษัทจะพยายามให้การปรับโครงสร้างองค์กรและควบรวมส่วนการผลิตพีซีนี้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดงบดุลปี 2015 โดยทาง Toshiba และ Fujitsu ตั้งใจจะถือหุ้นในบริษัทร่วมที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้น้อยกว่า 50% เพราะไม่ต้องการให้ธุรกิจพีซี เป็นภาระโครงสร้างผลประกอบการของบริษัท

การร่วมบริษัทครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อต้องการแย่งส่วนแบ่งการตลาดพีซีในญี่ปุ่นมาจาก NEC Lenovo

ที่มา - The Japan Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 February 2016 - 13:53 #884990
panurat2000's picture

เป็นภาระโครงสร้างผลกระกอบการของบริษัท

ผลกระกอบการ => ผลประกอบการ

By: ThE_NeXt
Windows Phone
on 16 February 2016 - 16:40 #885080 Reply to:884990

โดยแต่จะบริษัท >> โดยแต่ละบริษัท

By: MaxxIE
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 16 February 2016 - 16:45 #885082
MaxxIE's picture

Fushio

By: ionz
AndroidWindows
on 16 February 2016 - 17:03 #885094 Reply to:885082

Vajiba

By: nrml
ContributorIn Love
on 16 February 2016 - 19:54 #885140 Reply to:885082
nrml's picture

Futovai

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 16 February 2016 - 20:26 #885151 Reply to:885082

ToshibaFujitsuVaio #สิ้นคิดที่สุด

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 February 2016 - 21:56 #885184 Reply to:885082

ใจเย็นๆพี่ เขาแค่ร่วมทุนเพื่อทำโรงงานผลิต PC ไปแปะแบรนด์ตัวเองกันเฉยๆ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 17 February 2016 - 13:23 #885334 Reply to:885184
hisoft's picture

ชื่อโรงงานไงครับ :p

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 17 February 2016 - 10:26 #885283 Reply to:885082
osmiumwo1f's picture

VaiToFu