Tags:
Node Thumbnail

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ออกมาเตือนเรื่องแพ็กเกจ 4G ของ AIS ที่ไม่มีนโยบาย Fair Usage Policy (FUP) ว่าอาจก่อปัญหา "Bill Shock" ที่ผู้ใช้งานอาจถูกคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีใช้เน็ตเกินโควต้าที่กำหนดได้

นายประวิทย์กล่าวว่า “โปรโมชั่นลักษณะนี้จะยิ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากให้กับสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ต้องกำกับอย่างเข้มงวดให้ผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกครั้งที่ปริมาณอินเทอร์เน็ตตามรายการส่งเสริมการขายใกล้หมด เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ตัวก่อนที่จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม รวมทั้งมีการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ เป็นขั้นบันไดเมื่อมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันปัญหาบิลช็อกที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็สามารถป้องกันปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและหมั่นตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานใกล้หมดแล้วหรือยัง รวมทั้งแจ้งจำกัดวงเงินการใช้งานผ่าน Call Center หรือที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ เพื่อควบคุมยอดค่าใช้บริการไม่ให้บานปลาย”

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.

No Description

เงื่อนไขการให้บริการของ AIS 4G อ่านได้จากเว็บไซต์ AIS

No Description

กสทช. ประวิทย์ ตั้งข้อสังเกตอัตราค่าบริการ 4G ของผู้ให้บริการบนคลื่น 1800 MHz ยังไม่ชัดเจนว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ พร้อมเตือนสำนักงาน กสทช. จับตากำกับดูแลรายการส่งเสริมการขายไม่มี FUP ให้ดี หวั่นสร้างปัญหาบิลช็อก

ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ออกใบอนุญาตให้กับผู้ชนะการประมูลคลื่น 1800 MHz ทั้งสองราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้เปิดตัวรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเทคโนโลยี 4G บนย่านความถี่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอโปรโมชั่นแบบรายเดือน (Postpaid) จำนวน 3 แพ็คเกจหลัก ได้แก่ แพ็คเกจ AIS 4G Max Speed แพ็คเกจ AIS 4G Multi และแพ็คเกจ AIS 4G Share ซึ่งเน้นให้บริการใช้งาน Data อย่างเต็มตัว โดยทั้ง 3 แพ็คเกจขายพ่วงบริการประเภทเสียง บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G รวมไปถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการ Wi-Fi บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และบริการภาพยนตร์ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมย่าน 1800 MHz กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Data) ในอัตราต่ำกว่าค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 อีกทั้งยังต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อย 1 รายการที่มีอัตราค่าบริการต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และต้องคิดอัตราค่าบริการตามจริง และมีคุณภาพบริการไม่ต่ำกว่าคุณภาพบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนย่าน 2100 MHz ซึ่งจากการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการบนย่านความถี่ 2100 MHz วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยสำนักงาน กสทช. พบว่า บริการประเภทเสียงอยู่ที่ 0.69 บาทต่อนาที ค่าบริการข้อความสั้น (SMS) 1.15 บาทต่อข้อความ ค่าบริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 3.11 บาทต่อข้อความ และบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 0.26 บาทต่อเมกกะไบท์

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือ “หมอลี่” กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า อัตราค่าบริการเฉลี่ยทั้งหมดทุกรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการจะเกินกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่กำหนดไว้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบได้ เพราะมีลักษณะเป็นการขายพ่วงบริการ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่สำนักงาน กสทช. ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลต่อสาธารณะเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการไม่มีการผลักภาระให้กับผู้ใช้บริการจนต้องจ่ายค่าบริการในราคาที่แพงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการเปิดตัวรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ พบว่าเป็นรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนเท่านั้น ยังไม่พบว่ามีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อย 1 รายการตามที่ประกาศกำหนดว่าต้องคิดค่าบริการตามจริง ใช้งานเท่าไร จ่ายเท่านั้น ไม่ใช่การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย รวมถึงต้องการันตีคุณภาพของบริการว่าต้องดีกว่าบริการบนคลื่นความถี่เดิมด้วย ซึ่งสำนักงาน กสทช. คงต้องเร่งติดตามผู้ให้บริการว่าจะสามารถออกรายการส่งเสริมการขายในลักษณะดังกล่าวได้เมื่อใด

นอกจากนี้ นายประวิทย์ยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า รายการส่งเสริมการขายที่ออกมาไม่มี Fair Usage Policy (FUP) หรือไม่ได้ระบุว่าใช้งานไม่จำกัดเหมือนที่เคยมีในอดีต ทำให้เมื่อผู้ใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็คเกจแล้วต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มจากเดิม ต่างจากในอดีตที่เมื่อใช้งานเกินกว่าแพ็คเกจแล้วความเร็วจะลดลง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม การตัด FUP ออกจากรายการส่งเสริมการขายจึงเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการเพิ่มจากเดิมโดยไม่รู้ตัว หากผู้ให้บริการไม่มีระบบการแจ้งเตือนหรือ Credit Limit ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

“โปรโมชั่นลักษณะนี้จะยิ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากให้กับสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ต้องกำกับอย่างเข้มงวดให้ผู้ให้บริการมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานทุกครั้งที่ปริมาณอินเทอร์เน็ตตามรายการส่งเสริมการขายใกล้หมด เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ตัวก่อนที่จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม รวมทั้งมีการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ เป็นขั้นบันไดเมื่อมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันปัญหาบิลช็อกที่อาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็สามารถป้องกันปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและหมั่นตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานใกล้หมดแล้วหรือยัง รวมทั้งแจ้งจำกัดวงเงินการใช้งานผ่าน Call Center หรือที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ เพื่อควบคุมยอดค่าใช้บริการไม่ให้บานปลาย” นายประวิทย์กล่าว

Get latest news from Blognone

Comments

By: Danger666
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 12:17 #884013
Danger666's picture

ตามสโลแกนครับ "โลกใหม่ ประสบการณ์ใหม่" -.-

By: kiva
iPhone
on 12 February 2016 - 12:20 #884015

ช็อคแน่ครับ ของผมสมัครแพ็คเกจสามจี เผลอนิดเดียวเกินมายี่สิบกว่าบาท โชคดีที่ผมใช้ไวไฟมากกว่าเลยไม่โดนเยอะ ที่จริงเอไอเอสควรแจ้งก็ดีว่าแพ็คเกจหมดแล้ว ถ้าอยากใช้ให้ติดต่อที่ไหนหรือกดอะไรบ้างไม่งั้นช็อคแน่

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 12:28 #884019 Reply to:884015
mr_tawan's picture

ถ้าแบบ dtac ก็ตัดเลย แล้วให้ซื้อเพิ่มเอา


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: kiva
iPhone
on 12 February 2016 - 13:06 #884037 Reply to:884019

ใช่ครับ AIS ก็ควรทำแบบนั้น เตือนไปเลยว่าเหลืออีกเท่าไหร่ไม่ก็ยอกว่าหมดเเล้ว จะได้ไม่มีปัญหากับลูกค้า

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 February 2016 - 13:15 #884042 Reply to:884037
McKay's picture

+1 กสทช ควรออกข้อกำหนดไปเลย

แต่นี่ AIS ปล่อยโปรมาครึ่งเดือนแล้วพึ่งตื่นตัว ผมว่าช้าไปมาก


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: docterdoom
iPhoneWindows
on 13 February 2016 - 12:06 #884369 Reply to:884037
docterdoom's picture

ถ้าเหลือน้อยๆผมได้รับ message แจ้งเตือนนะครับ (รู้สึกว่าจะ 40 mb) แล้วก็ได้ใช้จนหมดก็จะมีแจ้งเตือนมาอีกครั้งนึง

By: WoodyWutthichai
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 12 February 2016 - 13:24 #884050 Reply to:884019

+1024 ครับ

ให้ลูกค้ากด USSD หรือเปิดใน eservice เป็นการยอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 12 February 2016 - 12:21 #884016

ก้ามตามโลกให้ทันครับ ท่านผู้คุมกฏ...

By: errin on 12 February 2016 - 12:29 #884020

ผมเคยไปถามทั้ง AIS กับ DTAC ในกรณีที่ใช้แพคเกจไม่ติด FUP ขอให้ระงับสัญญานอินเตอเน็ตเลยหลังจากใช้ดาต้าครบจำนวนแพคเกจได้หรือไม่ ปรากฎว่าไม่ได้ทำได้เต็มที่คือลิมิตวงเงินต่อเดือน ซึ่งผมว่าถ้าโอเปอเรเตอร์ตั้งใจจะทำจริงๆก็น่าจะทำได้นะ

By: Phonphijak_Oak
AndroidUbuntuWindows
on 12 February 2016 - 15:30 #884109 Reply to:884020

ถ้าdtac love and roll เต็มmax ไม่มีfup เมื่อใช้ครบมันก็จะตัดเลยนิครับ ผมใช้อยู่ 3-4 เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรน่ะครับ

By: errin on 12 February 2016 - 16:05 #884129 Reply to:884109

สงสัยอาจจะมีการตัดได้แล้ว ผมไปถามมาปีนึงได้แล้วตอนนั้นมือถือของลูกน้องเน็ทรั่วเสียเงินไปเป็นพันเลยผมเลยต้องไปคุยให้แทน

By: btxxxx
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 22:05 #884244 Reply to:884129

ผมถามที่ ais ซันแรกที่โปรออก คำตอบคือ ไม่ได้ ครับ ตอบเหมือนที่คุณว่า ทำได้แค่ตั้งวงเงินอย่างเดียว - -

By: readonly
iPhone
on 12 February 2016 - 12:41 #884025
readonly's picture

ผมคนนึงล่ะขอใช้แบบมี fub ต่อไป ถ้า AIS เลิกโปรแบบ fub ทั้งหมดก็ได้เวลาย้ายค่ายซะที

By: por311
iPhoneAndroid
on 12 February 2016 - 12:47 #884026

มีแน่นอน เตือนไป ส่ง sms บอกว่าจะหมดไป ก็เท่านั้น น่าจะดูปสก.จากการ ขอให้เปลี่ยนเครื่อง 2G นะ ^ ^
ยิ่งไม่โดนตัด ก็ใช้กันเพลิน ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม พอมีเรื่อง ก็ออกมาบอกไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจ แน่ๆ

ปล.แนะนำแพ็จเกจหน่อยได้ใหมครับ แม่ผมอันเก่า โทร 400 เนท 1.5 มี FUP 649 บาท ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรช้าก็ช้า แกเล่นแต่ไลน์ ช่วงหลังโทรเกินเยอะ ไปดูแพ็คเกจ แทบทุกค่าย โทร 400 นาทีเท่าของเดิมประมาณ 800 บาทขึ้นหมด แต่มีเนทให้เยอะขึ้น แน่นอนไม่มี FUP ผมไม่กล้าเปลี่ยน

By: errin on 12 February 2016 - 12:49 #884028 Reply to:884026

ทำเรื่องย้ายค่ายสิครับ ต่อให้เค้าไม่ง้อเราค่านที่ย้ายก็ลด 50%

By: kumpagun
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 12 February 2016 - 12:50 #884029
kumpagun's picture

นี่ล่ะวิธีการหารายได้รูปแบบใหม่จาก AIS เพื่อนที่ทำงานโดนไปละ
ไม่มี msg แจ้งบอกด้วยว่าใกล้หมด หรือหมดแล้ว
รู้ตัวอีกทีคือเกินไปแล้ว(แต่ไม่รู้เกินไปเยอะไหม)

ปล. เธอดู youtube แบบบ้าคลั่งมาก เตือนให้ใช้แบบติด FUB ก็ไม่เอา - -

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 12:52 #884031 Reply to:884029
trufa's picture

+1


Happiness only real when shared.

By: EddSuanthai
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 12 February 2016 - 13:31 #884054 Reply to:884029

ผมใช้ AIS อยู่เวลาเน็ตใกล้หมด หรือ หมดแล้วมันก็แจ้งเตือนตลอดนะ ผ่านทาง sms

By: vevysang on 12 February 2016 - 13:42 #884063 Reply to:884029

คอนเฟริมอีกคนว่ามีแจ้งเตือนแน่นอนครับ
ยกเว้นว่า Ignore

By: droidz
Windows PhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 14:59 #884096 Reply to:884029

ไม่รู้ว่าais 4gมีมั้ย แต่ais 3gมีตลอดนะครับ

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 15 February 2016 - 08:32 #884112 Reply to:884029
TeamKiller's picture

ของผม ใช้แบบมี FUP ก่อนหมดจะเตือนนะครับ

By: Pichai_C
Windows PhoneWindows
on 12 February 2016 - 16:18 #884141 Reply to:884029

ผมได้รับแจ้งเตือนบ้าง ไม่ได้รับแจ้งเตือนบ้าง ทั้งๆ ที่ใช้งานจนถึง FUP ทุกเดือน
- บางเดือนไม่ได้รับเลย
- บางเดือนได้รับตอนที่เหลือ 50M ครั้งเดียว
- บางเดือนได้รับตอนที่ใช้งาน FUP แล้วครั้งเดียว
- บางเดือนได้รับทั้ง 2 SMS

อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ AIS หรือเปล่าครับ?

By: peerapongsam
iPhone
on 12 February 2016 - 12:50 #884030
peerapongsam's picture

ถ้าไม่โดนตัด และความเร็วเท่าเดิม ดู Youtube 5 นาทีนี่น่าจะหมดหลายบาทอยู่นะครับ

By: dazehaze
Android
on 12 February 2016 - 12:57 #884032
dazehaze's picture

ผมใช้วิธีเซ็ตดาต้าลิมิตเอาอะ มันจะได้เตือนก่อนเกิน ในแอนดรอยด์ เซ็ตได้นะ

By: psuusp
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 12 February 2016 - 13:03 #884034
psuusp's picture

ใช้ Dtac 599/16Gb+Fup384/+Tel 300 Min แถมใช้เนตไม่หมด ทบไปเดือนหน้าให้ แล้วฟินอย่าบอกใคร

By: ravipon
iPhoneWindows
on 12 February 2016 - 20:44 #884214 Reply to:884034
ravipon's picture

ใช้โปรเดียวกันเลยฮ่ะ แต่เดือนนี้ได้เน็ตฟรีอีก 10Gb จากกิจกรรม ใช้เน็ตยังไงให้หมดครับรู้สึกเสียดาย TT

By: nrml
ContributorIn Love
on 12 February 2016 - 20:52 #884216 Reply to:884214
nrml's picture

สมัครดูหนังออนไลน์ครับ แป๊บเดียวหมดเกลี้ยง

By: psuusp
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 13 February 2016 - 08:18 #884314 Reply to:884214
psuusp's picture

ผมใช้เยอะน่ะครับเดือนนึง ประมาณ 15 Gb
ส่วนมากก็ดูบอลผ่านมือถือ ดูยูทูป ฟังเพลงออนไลน์ครับ

By: diywizard
AndroidUbuntuWindows
on 12 February 2016 - 21:51 #884236 Reply to:884034
diywizard's picture

ถามหน่อยครับ dtac fup384kbs นี่วัดได้วิ่งกี่ KB/s (kilobytes) หรือครับอยากถามหน่อยก่อนจะตัดสินใจน่ะครับ.

By: psuusp
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 13 February 2016 - 08:16 #884313 Reply to:884236
psuusp's picture

ไม่เคยวัดคับ แต่เล่นวิดิโอบนเฟสบุกสบายๆ รวมทั้งยูทูปความละเอียดธรรมดา ก็รอโหลดหน่อย ก็วิ่งฉิวๆครับ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 February 2016 - 13:06 #884038

ตื่นช้าไปหน่อยนะท่าน ผมพูดแบบนี้ไปแล้วตั้งแต่เห็นข่าวโปรใหม่ของ AIS งานนี้ AIS รวยแน่นวลลลล


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: whosomeone
Windows PhoneAndroidSymbianUbuntu
on 12 February 2016 - 13:06 #884040
whosomeone's picture

พูดง่ายๆ โยนภาระ มาให้ผู้บริโภค ต้องจัดการบริหารเอาเองสินะ

แล้วจะมีลูกค้าสักกี่คน ที่มาจดๆ จ้องๆ กดเชคดูเป็นระยะๆ ว่าใช้ไปเท่าไหร่ จะมีสักกี่คนที่ต้องไปโหลดแอพควบคุมการใช้ วัยรุ่น ทำงาน ไม่เท่าไหร่ วัยกลางคน ผู้สูงอายุ เค้าจะทำกันได้สักกี่คน

ต้นทาง ไม่กี่รายบอกทำแล้วยุ่งยาก แต่ผลักเรื่องยุ่งๆ มาให้ผู้ใช้เป็น หลักล้านคน

เอาอะไรคิด!

By: crisis_xiii
iPhone
on 12 February 2016 - 13:09 #884041
crisis_xiii's picture

ผมว่าเค้ารู้นะ แต่ระบบยังไม่ซัพพอร์ท (ทำไม่ทัน)
คงทำได้ในเฟสถัดไป

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 February 2016 - 13:24 #884047 Reply to:884041
McKay's picture

ทำระบบมา complex ได้ขนาดนั้น(แยก3G+4G/4G) เรื่องทำไม่ทันนี่คงไม่ใช่หล่ะครับ

solution มันมีหลายทางมากครับ เซ็ตเป็น FUP 0kbps ไปก็ได้


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: bahamutkung
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 February 2016 - 13:45 #884064 Reply to:884047
bahamutkung's picture

+1


"With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably."

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 February 2016 - 13:16 #884043
hisoft's picture

ทำไมคอมเมนต์ fub เยอะจังครับ หรือมันมีจริงๆ ?

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 12 February 2016 - 13:24 #884051 Reply to:884043

งงด้วยครับ 55


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: errin on 12 February 2016 - 14:47 #884087 Reply to:884043

ผมก็งงเหมือนกัน FUB มันย่อมาจากอะไรหว่า

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 14:56 #884093 Reply to:884087
sian's picture

FUP = Fair Usage Policy 

By: errin on 12 February 2016 - 16:04 #884127 Reply to:884093

อันนี้ FUP ครับ ที่ผมถามคือ FUB

By: anoid on 12 February 2016 - 16:55 #884157 Reply to:884127

FUB น่าจะเกิดจากการฟังผิดแล้วใช้กันมาตลอด จนคนจำฝังหัว

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 20:10 #884196 Reply to:884157

มันเป็นครับสมานที่เกิดจาก fup กับ fab ครับ เพราะพอเจอ fup ไปทีมันก็จะช้าจนคนอุทานว่าค.. เลยเอามาผสมกันเลยกลายเป็น fub อย่างทีเห็นครับ :P

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 20:39 #884210 Reply to:884196
mr_tawan's picture

เป็นการติด fup ขณะกำลังใช้ fab


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: illusion
ContributorAndroid
on 12 February 2016 - 21:37 #884234 Reply to:884043
illusion's picture

+1 นี่ผมคาดหวังสูงเลยว่าระดับชาว blognone แล้ว น่าจะแม่นในเรื่องพวกนี้กันเลยนะ คือถ้าสะกดกันถูก ก็แสดงว่าเข้าใจด้วยว่ามันย่อมาจากอะไร และมีความหมายว่าอย่างไร (Fair Usage Policy)

ว่าแต่อยากรู้ว่าปกติเค้าจะเรียก FUP ว่า ฟัพ หรือ เอฟ-ยู-พี กันครับ เพราะปกติเวลาผมเรียกพวกตัวย่อ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหลาย) ผมจะอ่านเป็นตัวย่อเสมอ คือ เอฟยูพี (หรืออย่าง LED เราก็อ่าน แอล-อี-ดี กัน ไม่มีใครอ่าน เลด
) แต่ก็ไม่รู้ว่าโดยสากลแล้วเค้าเรียกกันยังไงเหมือนกัน

By: maoIndie
Ubuntu
on 12 February 2016 - 13:22 #884046
maoIndie's picture

เขาตั้งใจ พวกโปรพวกนี้เขาก็ได้กำไรจากพวกโทรเกินเนทเกินนี่แหละ fup ก็ให้น้อยกว่าเจ้าอื่น ดูจากกำไรแต่ละปีก็น่าจะรู้ละ เป็นค่ายที่ผมไม่คิดจะใช้

By: Cyberio
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 13:23 #884048

ผมใช้ iSwop แบบไม่มี FUP มันก็มี SMS มาเตือนตลอดนะ ว่าเหลือ 1 GB เหลือ 500 MB หรือ หมดแล้วมันก็เตือน เลยงงว่าที่เล่นเกินๆไปกันนี่คือ ไม่ได้ใส่ใจ SMS เอง หรือมันไม่มีส่งมาจริงๆ ? แต่ส่วนตัวปกติก็ไม่เคยใช้เกินอยู่แล้วนะ อย่างมากก็เดือนละ 3-4 GB

By: EddSuanthai
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 12 February 2016 - 13:34 #884056 Reply to:884048

+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ครับ ผมว่าคนที่บอกว่าไม่มี SMS เตือนนี่ คือไม่ใส่ใจดูมากว่า SMS อะไรเข้าก็กดปิดไปไม่ได้อ่าน

By: sunboonfah
iPhoneAndroid
on 12 February 2016 - 21:13 #884227 Reply to:884056

ใส่ในipad. จะเช็คเตือนไงละครับ

By: Faln
AndroidBlackberry
on 12 February 2016 - 13:41 #884055

งง ว่าไมเพิ่งมาเตือน โปร ไม่มี fup ais มีนานแล้วไม่ใช่หรอ

By: EddSuanthai
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 12 February 2016 - 13:39 #884057

ตอนนี้ใช้ โปร 4G 488บาท 10GB อยู่
สบายใจไม่มี fup เพราะผมใช้อย่างมากก็ไม่เกิน 8GB ต่อเดือนแต่ก่อนได้แค่ 2G กลางเดือนและปลายเดือนนี่ต้องทน เน็ตอืดติด fup อยู่

By: chettaphong
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 12 February 2016 - 15:35 #884114 Reply to:884057

+1 ครับ ผมไปเดินห้างก็ ใช้ AIS WIFI อัตโนมัติ ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผมจะใช้หมดได้ยังไง
แต่พอดีผมใช่ใช่คนชอบดู youtube ฟังเพลง ผ่าน net มือถืออ่ะนะ

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 13:40 #884059

ผมว่าโปรเขาไม่ได้โฆษณาว่า ulimit เหมือนสมัย fup แล้วก็บอกตรงๆว่าได้เท่าไหร่ สังคมเราใช้ fup มานานจนไม่สนใจตัวเองมากกว่าครับ เหมือนตั้งรหัสผ่านห่วยแล้วโดนแฮกก็โทษเฟสบุ๊คไรงี้ ควรดูแลตัวเองระดับหนึ่งก่อนจะใช้ด้วยครับ ไม่งั้นจะเป็นภาระให้ลูกหลานเพราะตรวจสุขภาพแล้วประกันไม่จ่าย:P แต่เรื่อง SMS เตือนมันมีนะครับ 50MB. ผมก็แจ้ง

By: Pinyo
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 14:00 #884066
Pinyo's picture

มีแน่นอน บางคนยังไม่รู้เลย และไม่สนใจจะรู้ด้วย พอติด FUP ก็บ่นว่าเน็ตห่วย บลาๆ

เดี๋ยวรู้เลย ไม่ติด FUP เน็ตไม่ห่วย แต่จะมาบ่นในเพจผู้ให้บริการแทน คิดเงินมั่ว ทำไมค่าใช้จ่ายชั้นสูงขนาดนี้

ป.ล. คนที่เจอเน็ตห่วยผมเชื่อว่ามี แต่ส่วนมาก User Error มากกว่า คนใกล้ตัวผมตอนทำงาน โทรไปด่าคอลเซนเตอร์ตั้งหลายคน หลังๆ มาถามผม ให้ผมเช็ค สรุปพวกเอาไปดูวิดีโอออนไลน์ความคมชัดระดับ HD จนติด FUP

By: nrml
ContributorIn Love
on 12 February 2016 - 16:37 #884150 Reply to:884066
nrml's picture

ประเภทนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรครับ สำหรับผมเดือนไหนที่ใช้เน็ตเยอะก็เห็นมีขึ้นมาเตือนเป็นปกติถ้าจำไม่ผิดอย่างน้อยๆ ก็ 2 รอบนะครับ

By: NgOrXz
iPhoneAndroidWindows
on 12 February 2016 - 14:18 #884079
NgOrXz's picture

ใช่กลัวมากเลยอะ

By: MaxxIE
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 12 February 2016 - 14:44 #884086
MaxxIE's picture

มีFUP ก็บ่น ไม่มีFUP ก็บ่น
ผมว่าที่ควรแก้เนี่ย ไม่น่าใช่FUPหรอก แก้ที่ User นี่แหละ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 February 2016 - 15:27 #884107 Reply to:884086
hisoft's picture

มันควรแยกโปรเป็นทั้งมีและไม่มีรึเปล่าครับ

By: zerost
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 16:12 #884140
zerost's picture

ตั้งแต่มาใช้ My แบบเติมเงินนี่ชีวิตดีขึ้น FUB ล้วนๆ แต่ FUB ใช้การได้ เล่นเน็ตได้ดูยูทูปได้ เล่น Mobage ได้ ไม่ต้องกลัวใช้เน็ตเกิน

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 February 2016 - 23:04 #884260 Reply to:884140
hisoft's picture

เท่าที่ผมรู้ เน็ต My ไม่มี FUB นะครับ

ป.ล. หมายถึงโปรนี้ใช่มั้ยครับ? มันไม่มีทั้ง FUB และ FUP ครับ

ป.ล.2 FUB นี่คืออะไรครับผมชักไม่แน่ใจ โปรที่ว่าอาจจะมี FUB แต่พอดีผมไม่รู้จักเลยเข้าใจว่าไม่มี

By: martinjol
Android
on 12 February 2016 - 16:36 #884148

ผมใช้โปรเน็ต 5 GB ไม่มี FUP ของ AIS อยู่ครับ
ใช้เกินทุกเดือนโดยไม่รู้ตัว ไม่มี SMS แจ้งเตือนเลย
ต้องจ่ายเงินเพิ่มเดือนละ 200-300 บาททุกเดือน
จะยกเลิกก็ไม่ได้เพราะติดโปรได้ส่วนลดตอนซื้อเครื่องอยู่
รอครบ 1 ปีเมื่อไร ผมยกเลิกแน่นอน

By: binla
Windows PhoneAndroidBlackberry
on 12 February 2016 - 20:30 #884203 Reply to:884148

ส่วนใหญ่จะยกเลิกไม่ได้ แต่เปลี่ยนโปรได้ครับ ลองหาโปรดีๆมาใช้แทน

By: MaxDOL
iPhoneWindows
on 12 February 2016 - 16:41 #884152

ทุกท่านครับ

ถ้าแจ้งเตือนเน็ตหมดทางSMSมันจะรับไม่ไ่ด้นะในกรณีที่คนใช้Ipad

เพราะ Ipad รับ SMS ไม่ไ่ด้นะครับ

AIS จะมีมาตรการอย่างไรในกรณีนี้

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 13 February 2016 - 02:42 #884291 Reply to:884152
mr_tawan's picture

ออกแอปไงครับ


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: somphong.s
AndroidWindows
on 12 February 2016 - 16:46 #884154

เตือนผ่าน SMS แต่ เอาไปใช้เป็น aircard
จะมีใครไปดูมั้ย ว่า มีsms เข้ามา
ผมคิดว่า fup หรือ ไม่ก็ ตัดไปเลย

By: tg-thaigamer
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 12 February 2016 - 17:28 #884175
tg-thaigamer's picture

หาช่องทางกินเงินผู้บริโภคอีกแล้วครัชชช


มือใหม่!! ใหม่จริงๆนะ

By: Matibul
UbuntuWindows
on 12 February 2016 - 22:56 #884256

เรื่อง IPad AIS คงกะจะให้ไปใช้พวก multi sim แต่ดันลืมไปว่ายังมีคนเปิดเบอร์ใหม่เพื่อใช้กับ Ipad โดยเฉพาะ(รวมถึงพวก Net sim ที่ซื้อโปรมาพร้อมเครื่อง)
รออีกนิดผมว่ามีแน่ๆ FUP หวังว่าจะเร็วกว่าของ DTAC แล้วกันน่ะ

By: nottoscale
Windows Phone
on 13 February 2016 - 02:03 #884288

แปลกทำไมผมชอบคิดว่าค่ายนี้ชอบคิดเงินผิด(คิดเกินตลอด) มีครั้งจับได้เลยเลิกไปประมาณ 5 เบอร์ ถูกเชิญไปช่องจนท.คนสวยเลย 55

By: YF-01
AndroidUbuntu
on 13 February 2016 - 11:07 #884352

แล้วเมืองนอกที่ไม่มี FUP นี่ เค้าใช้งานกันยังไงละครับ

ผมว่าที่ผิด คือเกินโปรแล้วไม่ควรให้ใช้ต่อ จะใช้ต้องกดยินยอมเองมากกว่านะ

By: Noppon
iPhoneWindows
on 13 February 2016 - 13:38 #884384

ถ้าจะทำก็แค่ง่าย ๆ ตั้งที่ระบบไปให้แพคเกจพวกนี้ติด FUP ไปแค่ 64Kbps ก็จบแล้ว พอเน็ตอืดหรือไม่วิ่ง ลูกค้าก็ไม่โดนชาร์จ รู้ตัวโดยอัตโนมัติว่าเน็ตหมด