Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน CES 2016 Ginni Rometty ซีอีโอของ IBM ได้ขึ้นเวทีประกาศความร่วมมือกับหลากหลายบริษัทที่จะนำเอาเทคโนโลยี IBM Watson ซึ่งเป็นระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของตนเอง เข้าไปใช้กับอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Under Armour ผู้ผลิตอุปกรณ์และเสื้อผ้าด้านกีฬา จะใช้ Watson แนะนำด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้อุปกรณ์
  • Medtronic ใช้ Watson ในการคาดการณ์ระดับน้ำตาลในเลือด 3 ชั่วโมงล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (อยู่ระหว่างการทดสอบ)
  • Softbank Robotics หุ่นยนต์ Pepper จะเพิ่มความสามารถของ Watson และขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงผระเทศอื่นๆ ด้วย
  • Whirlpool จะนำ Watson เข้าไปแนะนำและเรียนรู้พฤติกรรมการกินและการทำอาหารของผู้ใช้งาน

    Mike Rhodin รองประธานอาวุโสฝ่าย IBM Watson ออกมาระบุว่าเทคโนโลยีของ Watson (cognitive computing) สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และจะทำให้ผู้คนเข้าถึง Watson ได้ง่ายขึ้นด้วย

ที่มา - eWeek

Get latest news from Blognone

Comments

By: paijc
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 9 January 2016 - 23:04 #874023

รวมถึงผระเทศอื่นๆ > รวมถึงประเทศอื่นๆ