Tags:
Node Thumbnail

Uncharted 4: A Thief’s End เกมภาคล่าสุดในตระกูล Uncharted ถูกเลื่อนวันวางขายจากปี 2015 เป็นปี 2016 ล่าสุดทางโซนี่ออกมาประกาศแล้วว่า Uncharted 4 จะเริ่มวางขายในสหรัฐอเมริกาวันที่ 26 เมษายน 2016

โซนี่บอกว่า Uncharted 4 เป็นเกมตระกูล Uncharted ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา และต้องใช้เวลามากพอสมควรในการปรับปรุงคุณภาพของเกมให้ดีที่สุด จนต้องเลื่อนกำหนดวางขายนั่นเอง

โซนี่เคยประกาศไว้ว่า Uncharted 4 จะเป็นเกมภาคสุดท้ายของ Uncharted (แต่ของแบบนี้สามารถมีภาคต่อได้เสมอ)

ที่มา - PlayStation Blog

alt=" A Thief's End"

เทรลเลอร์ล่าสุดของเกม Uncharted 4

Get latest news from Blognone

Comments

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 23 December 2015 - 22:33 #870852
osmiumwo1f's picture

ภาคสุดท้ายของ Dude Raider สินะ...

By: K.D.ANGELO
iPhoneAndroidWindows
on 24 December 2015 - 03:37 #870878
K.D.ANGELO's picture

เลื่อนจากมีนาคมอีกละ 55555

By: shikima
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 24 December 2015 - 08:32 #870891

ซื้อ ps4 เพื่อเกมนี้เกมเดียวอีกละ

By: NgOrXz
iPhoneAndroidWindows
on 24 December 2015 - 10:16 #870920
NgOrXz's picture

อย่าทำพระเอกตายก็พอ เพิ่งเล่น 3 จบไปเดือนที่แล้วเองฮ่า ๆ