Tags:
Node Thumbnail

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (22 ธ.ค. 2558) อนุมัติงบประมาณของ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" จำนวน 3,755,643,200 บาท ตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ

ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารฉบับเต็มออกมาว่าโครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แต่เท่าที่มีปรากฏในเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี บอกว่าเป้าหมายคือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 6 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในคลัสเตอร์ท่องเที่ยว (e-tourism) และการสร้างธุรกิจใหม่ (Start Up)
 2. ด้านการสร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างฉลาดและมีความรับผิดชอบ (Digital Society) รวมถึงเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ดิจิทัล และบริการดิจิทัลของรัฐต่าง ๆ
 3. ด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ (Digital Government) ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล อำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย (Hard Infrastructure) ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ รองรับสถานการณ์วิกฤติ และรองรับบริการหลอมรวมในอนาคต รวมถึงการมีบริการ บรอดแบนด์ครอบคลุมตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในราคาที่เหมาะสม
 5. ด้านการพัฒนาเมือง/พื้นที่ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (Smart City)
 6. ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล (Digital Workforce)

  ตัวโครงการประกอบด้วยแผนงานย่อย 8 แผน ได้แก่

 7. แผนงานการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 8. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย
 9. แผนงานการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 10. แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs
 11. แผนงานการพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ
 12. แผนงานการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิทัล
 13. แผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 14. แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ไว้หารายละเอียดของโครงการได้แล้วจะมาอัพเดตต่อไปครับ (ตอนนี้ก็เดากันไปก่อนว่ามันคืออะไรบ้าง)

ที่มา - Thaigov

Get latest news from Blognone

Comments

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 22 December 2015 - 19:25 #870535
KnightBaron's picture

ทำไมผมเห็น The Great Firewall...

By: raifa
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 22 December 2015 - 19:26 #870536

สงสัยว่าแอบ Single Gateway ไว้ตรวไหนหรือเปล่า...

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 22 December 2015 - 22:54 #870598 Reply to:870536

ข้อ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

By: acitmaster
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 23 December 2015 - 08:28 #870648 Reply to:870536
acitmaster's picture

ข้อ 4 รึเปล่า

...รองรับบริการหลอมรวมในอนาคต

By: lojorider
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 22 December 2015 - 19:44 #870542

ผมไม่เห็น ว่ามันจะเป็นรูปธรรม เกิน 50 % ได้เลย

By: mrbank
iPhoneWindows
on 22 December 2015 - 19:45 #870543

ข้ออื่นอ่านแล้วพอมองเห็นภาพ แต่ข้อ 2 นี่อ่านประมาณ 10 รอบก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเป็นการพัฒนาด้านไหน หรือพัฒนาอะไร .. ใครรู้รบกวนช่วยฝากแปลไทยเป็นไทยให้ด้วยครับ

"สร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างฉลาดและมีความรับผิดชอบ"

By: maoIndie
Ubuntu
on 22 December 2015 - 19:51 #870545
maoIndie's picture

รุ้สึกว่ามันจะมาแล้ว sg

By: zerost
AndroidWindows
on 22 December 2015 - 20:04 #870551
zerost's picture

2 3 6 8 ต้องมี Single Gateway ซักอันละ

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 22 December 2015 - 20:07 #870552

ข้อ 4

และรองรับบริการหลอมรวมในอนาคต

ทำไมผมรู้สึกไม่ชอบมากล หรือว่าผมคิดแง่ร้ายไป 55


See you in the major league, Jack

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 22 December 2015 - 21:08 #870567
Be1con's picture

อันที่ 4 กลัวว่ามันจะเป็น Single Gateway จำแลงเนี่ยสิ...


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: pepporony
ContributorAndroid
on 22 December 2015 - 21:11 #870569

เวลาอ่านพวกโครงการรัฐทีไร ความรู้สึกคือ ถ้าเขียนแบบนี้ส่งกรรมการโปรเจ็คจบ (thesis) คงโดนตีกลับ ไม่ก็โดนซักจนตายในห้องสอบ - -

By: lojorider
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 23 December 2015 - 00:31 #870616 Reply to:870569

ต่างกันตรงที่อันนี้มันผ่านก่อนเขียน proposal ซะอีก 555

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 December 2015 - 21:20 #870573
panurat2000's picture

แต่เท่าที่มีปรากฏในเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตี

คณะรัฐมนตี => คณะรัฐมนตรี

By: schanon
Android
on 22 December 2015 - 21:26 #870574
schanon's picture

เขียนกว้างเป็นทะเลเพื่อเปิดช่องให้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบโดยไม่ขัดกับหลักปฏิบัติเดิม ฉลาดมาก ๆ

By: tanaban
iPhoneWindows
on 23 December 2015 - 09:18 #870661 Reply to:870574
tanaban's picture

Thailand Only.

By: rainhawk
AndroidWindows
on 23 December 2015 - 00:20 #870614
rainhawk's picture

เห็นแต่ชื่อโครงการหรูๆ

By: jimmy18dev
AndroidWindows
on 23 December 2015 - 01:16 #870622
jimmy18dev's picture

กว้างมาก!

By: tanaban
iPhoneWindows
on 23 December 2015 - 09:18 #870659
tanaban's picture

เหลืออีกอย่างน่ะครับ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ในทางที่ถูกต้องให้คนในประเทศ

By: benutrapong on 23 December 2015 - 09:25 #870664
benutrapong's picture

สร้างสังคมคุณภาพนี่มันคุ้นๆ นะ

->พันติ๊บ.คอม

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 23 December 2015 - 11:00 #870697
jaideejung007's picture

ขอ API ฐานข้อมูลรายชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ด้วยจะกราบงามๆ เลยครับ

By: boatboat001
iPhoneWindows
on 23 December 2015 - 23:33 #870865 Reply to:870697
boatboat001's picture

+1 ทำข้อมูล+จัดการข้อมูลพวกนี้สิ้นเปลือง Manday มาก แล้วต้องทำใหม่ทุกแอพทุกเวปเพื่ออะไร

By: loptar on 23 December 2015 - 12:53 #870723
loptar's picture

ข้อ 2 แน่ๆ