Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ วุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ทำการลงมติผ่านร่างรัฐบัญญัติ Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) ด้วยคะแนนเสียง 74 ต่อ 21 ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากนักวิชาการและบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ อย่างหนักหน่วง ในช่วงที่ผ่านมา

ตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทมีหน้าที่แบบไม่ผูกพัน (voluntary) ในการส่งข้อมูลของผู้ใช้ตามที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ต้องการและร้องขอ ซึ่งมีความกำกวมว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นคืออะไรกันแน่ และอาจขยายขอบเขตไปถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ แม้ว่าจะมีการระบุว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymized) ก็ตาม

ด้าน Electronic Frontier Foundation (EFF) มูลนิธิด้านสิทธิบนโลกอินเทอร์เน็ต ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังกับการตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายในครั้งนี้ ส่วน Edward Snowden ออกมาทวิตว่า การลงคะแนนเสียงให้กับกฎหมาย CISA ฉบับนี้คือการลงคะแนนต่อต้านอินเทอร์เน็ต และผู้คนควรจดจำว่าใครเป็นคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

ที่มา - The Guardian, @Snowden, EFF

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: MaxxIE
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 28 October 2015 - 22:12 #856885
MaxxIE's picture

เมืองนอกเค้าจะเล่นงานเหล่าผู้เห็นด้วยเหมือนกับบ้านเราเล่นงานSGWไหมหนอ

By: ThBS on 29 October 2015 - 00:14 #856918

น่ากังวลว่านี่อาจเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลไทยนำมาใช้ต่อไป ความมั่นคงไซเบอร์

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 29 October 2015 - 04:20 #856935

นับวันสหรัฐ จะกลายเป็นโชเวียตชะเอง - -

By: gondolaz
AndroidUbuntuWindows
on 29 October 2015 - 06:45 #856941 Reply to:856935
gondolaz's picture

ผมว่าเป็นมานานแล้ว แค่ไม่ได้บอกเราตรงๆ เท่านั้นเอง

By: OrangeJuice
iPhone
on 29 October 2015 - 09:30 #856974 Reply to:856935

แล้วโซเวียตเป็นอเมริกันบ้างรึ?ก็ป่าว แสดงว่าจุดสมดุลย์ของเรื่องนี้มันค่อนมาทางนี้แต่แรกแล้วมั้ง

By: 7
Android
on 29 October 2015 - 14:21 #857064 Reply to:856974
7's picture

โซเวียตมาทางเมกัน มากกว่าเมกันมาทางโซเวียตอีก

By: badboyz08
AndroidWindows
on 29 October 2015 - 11:16 #857009
badboyz08's picture

ชอบตรง "ผู้คนควรจดจำว่าใครเป็นคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้" ครับ
เหมือนเห็นแนวทางออกจากลูปได้เลย... อยากให้คนไทยรู้จักแนวคิดนี้เยอะๆ

By: maoIndie
Ubuntu
on 29 October 2015 - 12:04 #857023
maoIndie's picture

หมายความว่ารัฐบาลสามารถขอข้อมูลส่วนตัวของใครก็ได้งี้เหรอ ออกแนวจีนเลยอ่ะ