Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลมี Android Auto สำหรับระบบข้อมูลภายในรถยนต์ แต่การทำงานของมันเป็นแค่การแคสต์หน้าจอจากอุปกรณ์พกพาไปยังจอของคอนโซลรถยนต์เท่านั้น การประมวลผลเกิดขึ้นในอุปกรณ์พกพา ดังนั้น Android Auto จึงมีสถานะเหมือนเป็นแอพตัวหนึ่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเอกสารรับรองความเข้ากันได้ของ Android (Android Compatibility Definition Document) กลับมีระบุถึงระบบปฏิบัติการอีกตัวชื่อว่า Android Automotive ซึ่งน่าจะเป็นระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบสำหรับคอนโซลรถยนต์

ข้อมูลของ Android Automotive ตอนนี้มีเฉพาะเรื่อง UI ว่าต้องมีปุ่มโฮมเป็นมาตรฐาน ส่วนปุ่ม Back/Recent นั้นจะมีหรือไม่ก็ได้

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่า Android M จะมีเวอร์ชันสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามข่าวดังกล่าว

ที่มา - Ars Technica

Get latest news from Blognone